Zimowy Ogród Doświadczeń - przyznane dofinansowanie

W dniu 16.05.2018 r.  zawarto umowę dofinansowania dla projektu pn. Zimowy Ogród Doświadczeń – poszerzenie oferty Ogrodu Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie. Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano m.in.: budowę 28 modeli edukacyjnych, Odlotowy Plac Zabaw, Piaskową Planetę, Naukową Siłownię oraz Planetarium.

Całkowita wartość projektu wynosi ok. 4,8 mln zł, natomiast przyznane dofinansowanie to ok. 1,9 mln zł.

Zimowy Ogród Doświadczeń - przyznane dofinansowanie
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

Pokaż metkę
Autor: Zimowy, Ogród, Doświadczeń, przyznanie, dofinansowania
Osoba publikująca: ADAM MICHALUK
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także