Gmina Miejska Kraków otrzymała dofinansowanie dla projektu URBANGREEN w ramach programu LIFE

Kraków jest jednym z pięciu partnerów międzynarodowego projektu pn. LIFE URBANGREEN, Innowacyjna platforma technologiczna usprawniająca zarządzanie obszarami zielonymi w celu lepszej adaptacji do klimatu. Na realizację projektu przyznano dotację w wysokości 1,35 miliona euro, w tym 227 tysięcy euro na działania, które podejmie bezpośrednio nasza gmina.

Gmina Miejska Kraków otrzymała dofinansowanie dla projektu URBANGREEN w ramach programu LIFE
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

Program LIFE to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu.

Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska w tym przyrody.

Prawie 4 na 5 europejskich obywateli mieszka w miastach, a jakość życia mieszkańców miast w dużej mierze zależy od jakości środowiska miejskiego, ale obszary miejskie w Europie muszą radzić sobie z wieloma problemami środowiskowymi. Wśród nich jest zarządzanie terenami zieleni miejskiej (UGA). Systemy informacji geograficznej (GIS) stanowią dobrą podstawę do integracji wszystkich zasobów, operacji konserwacji, wskaźników środowiskowych i danych wejściowych od obywateli, w celu zapewnienia bezpiecznej i wydajnej konserwacji publicznych terenów zielonych oraz zwiększenia korzyści dla środowiska wynikających z nich.

Głównym celem LIFE URBANGREEN, Innowacyjnej platformy technologicznej usprawniającej zarządzanie obszarami zielonymi w celu lepszej adaptacji do klimatu, jest optymalizacja i demonstracja w rzeczywistości innowacyjnej platformy technologicznej służącej do monitorowania usług ekosystemowych obszarów zieleni miejskiej i poprawy zarządzania nimi w 2 miastach europejskich, w oparciu o technologie GIS a także integracja oceny usług ekosystemowych zapewnianych przez tereny zielone w miastach, inteligentne zarządzanie potrzebami wodnymi drzew i ich nawadnianie, wykorzystanie danych z teledetekcji (2D i 3D), usługi meteorologiczne i system monitorowania środowiska oraz narzędzia udziału społecznego (smart city).

Głównym oczekiwanym wynikiem jest inteligentny i zintegrowany system zarządzania, który monitoruje i reguluje wszystkie działania związane z zarządzaniem obszarami zieleni miejskiej, maksymalizując korzyści ekologiczne. Dzięki platformie LIFE URBANGREEN działania konserwacyjne będą bardziej skuteczne, będą miały mniejszy wpływ na środowisko, zapewnią obywatelom wysoki poziom usług ekosystemowych, informują obywateli i zezwalają na ich udział. Realizacja projektu rozpocznie się jeszcze w roku 2018.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: NATALIA BIERNAT
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także