Gmina Miejska Kraków otrzymała dofinansowanie dla projektu URBANGREEN w ramach programu LIFE

Kraków jest jednym z pięciu partnerów międzynarodowego projektu pn. LIFE URBANGREEN, Innowacyjna platforma technologiczna usprawniająca zarządzanie obszarami zielonymi w celu lepszej adaptacji do klimatu. Na realizację projektu przyznano dotację w wysokości 1,35 miliona euro, w tym 227 tysięcy euro na działania, które podejmie bezpośrednio nasza gmina.

Gmina Miejska Kraków otrzymała dofinansowanie dla projektu URBANGREEN w ramach programu LIFE
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

Program LIFE to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu.

Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska w tym przyrody.

Prawie 4 na 5 europejskich obywateli mieszka w miastach, a jakość życia mieszkańców miast w dużej mierze zależy od jakości środowiska miejskiego, ale obszary miejskie w Europie muszą radzić sobie z wieloma problemami środowiskowymi. Wśród nich jest zarządzanie terenami zieleni miejskiej (UGA). Systemy informacji geograficznej (GIS) stanowią dobrą podstawę do integracji wszystkich zasobów, operacji konserwacji, wskaźników środowiskowych i danych wejściowych od obywateli, w celu zapewnienia bezpiecznej i wydajnej konserwacji publicznych terenów zielonych oraz zwiększenia korzyści dla środowiska wynikających z nich.

Głównym celem LIFE URBANGREEN, Innowacyjnej platformy technologicznej usprawniającej zarządzanie obszarami zielonymi w celu lepszej adaptacji do klimatu, jest optymalizacja i demonstracja w rzeczywistości innowacyjnej platformy technologicznej służącej do monitorowania usług ekosystemowych obszarów zieleni miejskiej i poprawy zarządzania nimi w 2 miastach europejskich, w oparciu o technologie GIS a także integracja oceny usług ekosystemowych zapewnianych przez tereny zielone w miastach, inteligentne zarządzanie potrzebami wodnymi drzew i ich nawadnianie, wykorzystanie danych z teledetekcji (2D i 3D), usługi meteorologiczne i system monitorowania środowiska oraz narzędzia udziału społecznego (smart city).

Głównym oczekiwanym wynikiem jest inteligentny i zintegrowany system zarządzania, który monitoruje i reguluje wszystkie działania związane z zarządzaniem obszarami zieleni miejskiej, maksymalizując korzyści ekologiczne. Dzięki platformie LIFE URBANGREEN działania konserwacyjne będą bardziej skuteczne, będą miały mniejszy wpływ na środowisko, zapewnią obywatelom wysoki poziom usług ekosystemowych, informują obywateli i zezwalają na ich udział. Realizacja projektu rozpocznie się jeszcze w roku 2018.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: NATALIA BIERNAT
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także
W dniu 15.02.2018 r Gmina Miejska Kraków podpisała umowy o dofinansowanie dla czterech ścieżek rowerowych: Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i  Lublańskiej do estakady  wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (całkowita wartość projektu ok. 5,56 mln zł, w tym ok. 4,42 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Zakopiańskiej na odcinku od pętli tramwajowej w Łagiewnikach do przystanku tramwajowego przy ul. Siostry Faustyny (całkowita wartość projektu ok. 1,23 mln zł, w tym ok. 1,04 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (całkowita wartość projektu ok. 5,43 mln zł, w tym ok. 3,33 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (całkowita wartość projektu ok. 2,17 mln zł, w tym ok. 1,84 mln dofinansowanie z UE) W dniu 05.03.2018 r. Gmina Miejska Kraków podpisała umowę o dofinansowanie dla kolejnej ścieżki rowerowej „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie” Całkowita wartość projektu to ok. 5,76 mln zł, w tym ok. 4,23 mln dofinansowanie z UE Inwestycje realizowane są w ramach Poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT, Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.