Podsumowanie realizacji projektu pt. Przełamujemy bariery językowe na rzecz dobrych praktyk

W dniu 31 sierpnia 2018 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Matejki w Krakowie zakończyła się realizacja projektu pt. „Przełamujemy bariery językowe na rzecz dobrych praktyk” programu Erasmus+ KA1 Mobilność Kadry Edukacji Dorosłych.

Podsumowanie realizacji projektu pt. Przełamujemy bariery językowe na rzecz dobrych praktyk
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

Celem projektu było zwiększenia kompetencji i umiejętności językowych kadry dydaktycznej Centrum Kształcenia Ustawicznego poprzez udział nauczyciela historii i nauczyciela biblioteki Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w dwutygodniowym kursie językowym "Fluency and English Language Development" na poziomie A2 i B1 oraz nauczyciela języka angielskiego w dwutygodniowym kursie metodycznym „Methodology Revisited, Revitalised and Reenergised”, zorganizowanych przez St. Julian’s Executive Training Institute na Malcie.

Kursy te odbyły się w terminie od 16.07 2018 r. do 27.07 2018 r. Uczestnicy kursu językowego przełamali barierę językową w posługiwaniu się językiem angielskim poprzez kontakt z żywym językiem w typowych sytuacjach komunikacyjnych na zajęciach w międzynarodowych grupach oraz w czasie wolnym. Kurs metodyczny umożliwił podniesienie kompetencji zawodowych związanych z nauczaniem języka angielskiego.

Obejmował praktyczne metody i techniki motywowania ucznia, nauczania słownictwa i płynności wypowiedzi z użyciem piosenek, videoclipów, krótkich opowiadań, symulacji i odgrywania scenek (role-play), nauczania gramatyki, wymowy, pisania wypracowań i innych form użytkowych (email, wpis na blogu). W programie kursu było też użycie narzędzi cyfrowych, nowych technologii oraz Internetu w nauczaniu języka obcego.

Uczestnicy obu kursów zaznajomili się również z systemem edukacyjnym obowiązującym na Malcie, otrzymali certyfikaty ukończenia kursu językowego oraz metodycznego wydane przez szkołę St. Julian’s Executive Training Institute oraz dokumenty Europass Mobilność. Executive Training Institute zapewniło też wycieczki kulturoznawcze z przewodnikiem do stolicy Malty Valletty, na Gozo oraz do Mdiny, które umożliwiły poznanie historii, kultury i zabytków Malty.

Uczestnicy poznali życie codzienne Malty, pogłębili kompetencje międzykulturowe: otwartości, akceptacji i tolerancji. Zwiększyła się ich motywacja do nauki języków obcych, rozwoju zawodowego i osobistego.

Nauczyciele uczestniczący w kursach wykorzystają zdobyte umiejętności do nawiązywania współpracy z innymi instytucjami kształcenia dorosłych za granicą, przygotowywania kolejnych projektów, korzystania z platform i publikacji w języku angielskim, używania Internetu, nowych technologii i narzędzi cyfrowych do codziennej pracy dydaktycznej, opracowania nowych materiałów edukacyjnych, a następnie dzielenie się zdobytą wiedzą, umiejętnościami i pomysłami z innymi nauczycielami zarówno w szkole w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli, jak też regionu czy za granicą (np. na platformie eTwinning, epale).

Nauczyciel języka angielskiego zorganizuje warsztaty metodyczne dla nauczycieli języków obcych. Pozwoli to na podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej CKU poprzez jej umiędzynarodowienie, pogłębienie współpracy z instytucjami kształcenia dorosłych za granicą, co z kolei umożliwi wymianę dobrych praktyk i opracowanie nowych innowacyjnych metod i programów nauczania

pokaż metkę
Osoba publikująca: NATALIA BIERNAT
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także