Fundusze europejskie rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Aktualności

Komitet Monitorujący FE rozpoczął prace

2023-03-27

Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027 odbyło się 23 marca w Cricotece. Powołanie Komitetu stanowi jeden z podstawowych warunków  rozpoczęcia realizacji programu nowej perspektywy finansowej.

Umowa o dofinansowanie projektu „Od idei do zmiany – Plan Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej” podpisana

2023-03-01

27 lutego bieżącego roku zawarto umowę o dofinansowanie dla projektu Gminy Miejskiej Kraków „Od idei do zmiany – Plan Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej” został wybrany do dofinansowania. Umowa została zawarta z Instytucją Pośredniczącą/Wdrażającą Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 – Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Opis informacyjny o pisaniu projektów

MARATONY PISANIA PROJEKTÓW BO 2023

2023-02-09

Maratony pisania projektów są spotkaniami otwartymi, podczas których mieszkanki i mieszkańcy na udostępnionych komputerach mogą przygotować i złożyć wnioski do budżetu obywatelskiego. Ich celem jest wsparcie merytoryczne wnioskodawców i wnioskodawczyń, przekazywanie informacji na temat najważniejszych kwestii przydatnych przy tworzeniu projektów oraz udzielanie ewentualnych wskazówek.

Gmina Miejska Kraków laureatem konkursu: „Fundusze blisko nas”

2022-11-24

Zarząd Dróg Miasta Krakowa otrzymał główną nagrodę za film promujący krakowskie inwestycje transportowe dofinansowane ze środków unijnych, m.in.: przebudowę ulicy Krakowskiej oraz przebudowę ciągu ulic Królewskiej, Podchorążych i Bronowickiej.

Komisja Europejska zatwierdziła program FEnIKS

2022-10-17

Komisja Europejska zatwierdziła program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027 (FEnIKS). To największy program krajowy w całej UE.

22 autobusy elektryczne dla Krakowa

2022-10-17

W dniu 6 października br. w ramach Poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 MPK S.A. w Krakowie podpisało umowę o dofinansowanie dla projektu „Rozbudowa zeroemisyjnej floty autobusów elektrycznych w celu obsługi systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie – kontynuacja”. Koszt całkowity inwestycji wynosi ok. 85 mln zł, w tym dofinansowanie ok. 59 mln zł.

Końcowa faza projektu Tourism Friendly Cities

2022-09-28

W sierpniu dobiegła końca realizacja projektu Miasta Przyjazne Turystyce - Tourism Friendly Cities. W ostatnim czasie miało miejsce spotkanie partnerów w Krakowie oraz konferencja końcowa w Wenecji. Projekt Tourism Friendly Cities realizowany był przez Kraków w ramach unijnego programu URBACT III i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Gmina podpisała umowę o dofinansowanie na budowę kolejnej ścieżki rowerowej

2022-06-10

W dniu 8.06.2022 r. w ramach Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, podpisana została umowa o dofinansowanie dla projektu pt. "Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Bunscha od ul. Czerwone Maki do ul. Babińskiego". Koszt całkowity inwestycji: 3 764 463,10 zł, w tym dofinansowanie: 1 359 905,06 zł.

Miasto Kraków przystąpiło do projektu Smart Tourism Destination

2022-05-06

Miasto Kraków przystąpiło do projektu Smart Tourism Destinations. Projekt jest  inicjatywą Komisji Europejskiej, której celem jest wspieranie miast UE w ułatwianiu dostępu do produktów i usług turystycznych i hotelarskich poprzez innowacje technologiczne. Miasta UE w ramach projektu dowiedzą się, jak wdrażać innowacyjne rozwiązania cyfrowe, aby uczynić turystykę zrównoważoną i dostępną. Nadrzędnym celem projektu jest wspieranie miast UE na ich drodze do zielonej i cyfrowej transformacji mającej na celu poprawę inteligentnego i zrównoważonego zarządzania ośrodkami turystyki miejskiej w UE. W szczególności projekt skupi się na tym, w jaki sposób miasta UE mogą przyjąć podejście oparte na danych, aby stać się lub poprawić destynację jako inteligentny cel turystyczny. Projekt angażuje dużą liczbę zainteresowanych stron, w tym decydentów politycznych, sektory prywatne, praktyków i badaczy  akademickich. W ramach projektu wybrani zostali przedstawiciele europejskich destynacji zainteresowanych staniem się lub ulepszeniem inteligentnych inwestycji turystycznych.

Kraków na liście 100 miast dążących do neutralności klimatycznej

2022-04-29

Nasze miasto trafiło na listę „Europejskiej misji 100 neutralnych klimatycznie i inteligentnych miast do 2030 r.” To duże wyróżnienie, ponieważ Kraków znalazł się w gronie m.in. takich miast jak Paryż, Lizbona, Monachium, Dublin czy Mediolan.

Znajdź