Słuchacze Centrum Kształcenia Ustawicznego na praktykach w Londynie w ramach projektu Erasmus+

W dniach od 11-24.02.2018 r. dwunastu słuchaczy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w zawodach technik administracji oraz technik informatyk wzięło udział w praktykach zawodowych w przedsiębiorstwach w Londynie. Praktyki odbyły się w ramach właśnie zakończonego projektu pt.„Zagraniczna praktyka szansą na rozwój osobisty i zawodowy” dofinansowanego z programu Erasmus+.

Słuchacze Centrum Kształcenia Ustawicznego na praktykach w Londynie w ramach projektu Erasmus+
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

Słuchacze w zawodzie technik administracji (10 osób) odbyli praktyki, m.in. w biurach nieruchomości - Warwick Estate Agents, Empire Estates, Daniels Kensal Rise, kancelarii prawnej - Amstrong and Co Solicitors, renomowanej szkole językowej - Central School of English, biurze rachunkowym - Insurance Claims Accommodation Bureau oraz firmach Mother Nature Science, Commun-IT i National Algerian Centre.

Z kolei słuchacze w zawodzie technik informatyk (2 osoby) odbyli praktyki w firmie informatycznej Stamford Hill Computers.

Instytucją pośredniczącą w zorganizowaniu praktyk był renomowany ADC College w Londynie. Słuchacze otrzymali certyfikaty poświadczające odbycie praktyk zawodowych w poszczególnych przedsiębiorstwach wydane przez ADC College w Londynie, certyfikaty wystawione przez Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz referencje od pracodawców.

Celem projektu było uzyskanie przez uczestników dodatkowych kompetencji zawodowych dzięki poszerzeniu wiedzy i umiejętności z zakresu administracji i informatyki oraz wykorzystanie jej w praktyce w rzeczywistym, międzynarodowym środowisku pracy w czasie dwutygodniowych staży zawodowych w przedsiębiorstwach w Londynie.

Dodatkowo uczestnicy rozwinęli kompetencje językowe, zwłaszcza w zakresie posługiwania się językiem angielskim zawodowym oraz zdobyli nowe doświadczenia i kontakty zawodowe.

Przełamali barierę w komunikowaniu się i używaniu języka angielskiego podczas kontaktów z rodzimymi użytkownikami języka (byli zakwaterowani u angielskich rodzin) oraz poznali historię i kulturę Wielkiej Brytanii, zwiedzili zabytki i muzea w Londynie podczas całodniowej wycieczki z przewodnikiem oraz we własnym zakresie w czasie wolnym, m.in. Westminster – budynek parlamentu, Big Bena, katedrę Westminster Abbey, pałac Buckingham, zamek Tower, most Tower Bridge, katedrę St Paul’s, teatr szekspirowski Globe, Trafalgar Square, Piccadilly Circus oraz wspaniałe londyńskie muzea – Muzeum Brytyjskie, Muzeum Wiktorii i Alberta, Muzeum Nauki i Techniki, Muzeum Historii Naturalnej, Galerię Narodową oraz muzeum sztuki współczesnej Tate Modern.

W dniu 24 maja 2018 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Matejki na Osiedlu Szkolnym 21 w Krakowie odbyło się uroczyste zakończenie i podsumowanie projektu pt. „Zagraniczna praktyka szansą na rozwój osobisty i zawodowy” nr 2016-1-PL.01-KA102-025512. Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej ze środków Erasmus+ wyniosło 26 306 euro.

Tagi: praca, edukacja

Pokaż metkę
Osoba publikująca: NATALIA BIERNAT
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także
W dniu 15.02.2018 r Gmina Miejska Kraków podpisała umowy o dofinansowanie dla czterech ścieżek rowerowych: Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i  Lublańskiej do estakady  wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (całkowita wartość projektu ok. 5,56 mln zł, w tym ok. 4,42 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Zakopiańskiej na odcinku od pętli tramwajowej w Łagiewnikach do przystanku tramwajowego przy ul. Siostry Faustyny (całkowita wartość projektu ok. 1,23 mln zł, w tym ok. 1,04 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (całkowita wartość projektu ok. 5,43 mln zł, w tym ok. 3,33 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (całkowita wartość projektu ok. 2,17 mln zł, w tym ok. 1,84 mln dofinansowanie z UE) W dniu 05.03.2018 r. Gmina Miejska Kraków podpisała umowę o dofinansowanie dla kolejnej ścieżki rowerowej „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie” Całkowita wartość projektu to ok. 5,76 mln zł, w tym ok. 4,23 mln dofinansowanie z UE Inwestycje realizowane są w ramach Poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT, Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.