Projekty rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Małopolska Chmura Edukacyjna - edycje I - VII

Programy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego z EFS
logo

Informacje o projekcie

Jednostka Realizująca:

Wydział Edukacji

Okres programowy: 2014-2020
Temat: Edukacja,
Kategoria: nieinwestycyjny
Stan: w trakcie realizacji
Realizacja od: 2016-6-1
Realizacja do: 2023-6-30

Opis projektu

I edycja:

Wartość projektu: 107 790,53 zł.

Wartość dofinansowania: 102 401,00 zł.

Czas realizacji: 1.06.2016-30.06.2017

Projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków” ma na celu podniesienie kompetencji kluczowych uczniów krakowskich szkół ponadgimnazjalnych z zakresu matematyki, fizyki, biologii, chemii i przedsiębiorczości przy zastosowaniu nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych.

Jest kierowany do uczniów 4 szkół: I LO, V LO, Technikum Łączności nr 14 oraz Technikum Chemicznego i Ochrony Środowiska nr 3, w szczególności do uczniów wykazujących zainteresowania i predyspozycje do ww. przedmiotów oraz kompetencje pozwalające im na opanowanie materiału wykraczającego poza podstawę programową (szczegóły dot. grupy docelowej w pkt D.1.2).

W ramach projektu zostaną zorganizowane zajęcia rozwijające dla uczniów zainteresowanych podnoszeniem kompetencji w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych oraz przedsiębiorczości. Zajęcia będą odbywać się we współpracy z uczelniami wyższymi w formule zajęć on-line oraz kół naukowych. Zaplanowano także wyjście uczniów na zajęcia na uczelnię. Zajęcia będą odbywać się wg scenariuszy opracowanych przez pracowników naukowych. Zostaną także zakupione pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć.

 

II edycja:

Wartość projektu: 95 723,75 zł.

Wartość dofinansowania: 93 937,56 zł.

Czas realizacji: 1.09.2017-29.06.2018

Kontynuacja zajęć z Małopolskiej Chmury Edukacyjnej dla szkół uczestniczących w projekcie pilotażowym (I LO, V LO, ZS Łączności, ZS Chemicznych). W ramach projektu prowadzone są zajęcia rozwijające z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (matematyka, fizyka, chemia, biologia) i z przedsiębiorczości. Zajęcia są prowadzone w formule on-line we współpracy z uczelniami oraz w formie kół naukowych na terenie szkół.

 

III edycja:

Wartość projektu: 369 865,78 zł.

Wartość dofinansowania: 351 043,06 zł.

Czas realizacji: 1.06.2018-28.06.2019

W ramach projektu zostaną zorganizowane zajęcia rozwijające dla uczniów zainteresowanych podnoszeniem kompetencji w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych (fizyka, chemia, biologia, geografia) oraz z przedsiębiorczości. Zajęcia będą odbywać się we współpracy z uczelniami wyższymi w formule zajęć on-line oraz kół naukowych. Zaplanowano także wyjście uczniów na zajęcia na uczelnię. Zajęcia będą odbywać się wg scenariuszy opracowanych przez pracowników naukowych. Zostaną także zakupione pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć. W tej edycji uczestniczy 7 liceów i 5 techników.

 

IV edycja:

Wartość projektu: 419 075,18 zł.

Wartość dofinansowania: 398 121,42 zł.

Czas realizacji: 1.07.2019-30.09.2020

Projekt miał na celu podniesienie kompetencji kluczowych uczniów krakowskich szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, w tym zawodowych z zakresu matematyki, informatyki fizyki, biologii, chemii, przedsiębiorczości, geografii. j. angielskiego, umiejętności uczenia się i umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy. Jest skierowany do uczniów/ennic 17 szkół: 11 liceów ogólnokształcących i 6 techników, w szczególności do uczniów/ennic wykazujących zainteresowania i predyspozycje do ww. przedmiotów oraz kompetencje pozwalające im na opanowanie materiału wykraczającego poza podstawę programową. W ramach projektu zostały zorganizowane pozalekcyjne zajęcia rozwijające dla uczniów/ennic zainteresowanych podnoszeniem kompetencji kluczowych oraz uniwersalnych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, przedsiębiorczości , umiejętności posługiwania się językami obcymi, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy. Zajęcia odbywały się we współpracy z uczelniami wyższymi w formule zajęć on-line oraz kół naukowych.

 

V edycja – Licea Ogólnokształcące:

Wartość projektu: 396 627,23 zł.

Wartość dofinansowania: 376 795,86 zł.

Czas realizacji: 1.09.2020-30.06.2021

Projekt miał na celu podniesienie kompetencji kluczowych uczniów krakowskich szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, z zakresu matematyki, informatyki fizyki, biologii, chemii, przedsiębiorczości, geografii, j. angielskiego i umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy. Był skierowany do uczniów/ennic szkół: 11 liceów ogólnokształcących, w szczególności do uczniów/ennic wykazujących zainteresowania i predyspozycje do ww. przedmiotów oraz kompetencje pozwalające im na opanowanie materiału wykraczającego poza podstawę programową. W ramach projektu zostały zorganizowane pozalekcyjne zajęcia rozwijające dla uczniów/ennic zainteresowanych podnoszeniem kompetencji kluczowych oraz uniwersalnych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, przedsiębiorczości , umiejętności posługiwania się językami obcymi, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy. Zajęcia odbywały się we współpracy z uczelniami wyższymi w formule zajęć on-line oraz kół naukowych.

 

V edycja – Technika:

Wartość projektu: 295 575,74 zł.

Wartość dofinansowania: 280 796,95 zł.

Czas realizacji: 1.09.2020-30.06.2021

Projekt miał na celu podniesienie kompetencji kluczowych uczniów krakowskich szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych ( zawodowych) zakresu informatyki, fizyki, biologii, przedsiębiorczości oraz. j. angielskiego. Był skierowany do uczniów/ennic 8 techników w szczególności do uczniów/uczennic wykazujących zainteresowania i predyspozycje do ww. przedmiotów oraz kompetencje pozwalające im na opanowanie materiału wykraczającego poza podstawę programową. W ramach projektu zostały zorganizowane pozalekcyjne zajęcia rozwijające dla uczniów/ennic zainteresowanych podnoszeniem kompetencji kluczowych oraz uniwersalnych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, przedsiębiorczości, umiejętności posługiwania się językami obcymi. Zajęcia odbywały się we współpracy z uczelniami wyższymi w formule zajęć on-line oraz kół naukowych.

 

VI edycja – Licea Ogólnokształcące:

Wartość projektu: 449 926, 18 zł.

Wartość dofinansowania: 427 429,87 zł.

Czas realizacji: 1.09.2021-30.06.2022

Projekt miał na celu podniesienie kompetencji kluczowych uczniów krakowskich szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, z zakresu matematyki, informatyki fizyki, biologii, chemii, przedsiębiorczości, geografii, j. angielskiego i umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy. Był skierowany do uczniów/ennic szkół: 11 liceów ogólnokształcących, w szczególności do uczniów/ennic wykazujących zainteresowania i predyspozycje do ww. przedmiotów oraz kompetencje pozwalające im na opanowanie materiału wykraczającego poza podstawę programową. W ramach projektu zostały zorganizowane pozalekcyjne zajęcia rozwijające dla uczniów/ennic zainteresowanych podnoszeniem kompetencji kluczowych oraz uniwersalnych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, przedsiębiorczości , umiejętności posługiwania się językami obcymi, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy. Zajęcia odbywały się we współpracy z uczelniami wyższymi w formule zajęć on-line oraz kół naukowych.

 

VI edycja – Technika:

Wartość projektu: 199 414,26 zł.

Wartość dofinansowania: 189 443,54 zł.

Czas realizacji: 1.09.2021-30.06.2022

Projekt miał na celu podniesienie kompetencji kluczowych uczniów krakowskich szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych ( zawodowych) zakresu informatyki, fizyki, biologii, przedsiębiorczości oraz. j. angielskiego. Był skierowany do uczniów/ennic 8 techników w szczególności do uczniów/uczennic wykazujących zainteresowania i predyspozycje do ww. przedmiotów oraz kompetencje pozwalające im na opanowanie materiału wykraczającego poza podstawę programową. W ramach projektu zostały zorganizowane pozalekcyjne zajęcia rozwijające dla uczniów/ennic zainteresowanych podnoszeniem kompetencji kluczowych oraz uniwersalnych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, przedsiębiorczości, umiejętności posługiwania się językami obcymi. Zajęcia odbywały się we współpracy z uczelniami wyższymi w formule zajęć on-line oraz kół naukowych.

 

VII edycja – Licea Ogólnokształcące:

Wartość projektu: 215 649,5 zł

Wartość dofinansowania: 204 867,02 zł

Czas realizacji: 01.09.2022 r. – 30.06.2023

 

Celem projektu była organizacja zajęć on-line oraz kół naukowych przy współpracy krakowskich wyższych uczelni (Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Pedagogiczny, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Ekonomiczny) oraz liceów i techników, których planowanym efektem było podniesienie kompetencji kluczowych u uczniów szkół ponadgimnazjalnych z krakowskich szkół, w zakresie nauk przyrodniczo-matematycznych, przedsiębiorczości oraz języków obcych. Projekt realizowany był w 11 krakowskich liceach.