Projekty rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Kraków Południe

Programy

Informacje o projekcie

Wartość: 2 516 340,86
Wartość dofinansowania: 2 516 340,86
Beneficjent:

Gmina Miejska Kraków

Jednostka Realizująca:

Wydział Edukacji i MOPS

Okres programowy: 2014-2020
Temat: Sprawy społeczne,
Kategoria: nieinwestycyjny
Stan: zrealizowany
Realizacja od: 2021-6-1
Realizacja do: 2023-12-31

Opis projektu

Projekt zakładał uruchomienie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży (ŚCZP DiM) poprzez wdrożenie zintegrowanych usług medycznych, wsparcia terapeutycznego i psychologicznego, społecznego oraz profilaktyki zgodnie z zasadami deinstytucjonalizacji, łącznie dla 1052 osób spośród dzieci i młodzieży z dzielnic VIII-Dębniki, IX-Łagiewniki - Borek Fałęcki oraz X – Swoszowice.

Rezultat

W ramach projektu dzieci i młodzież do 21 roku życia doświadczające kryzysów psychicznych, zaburzeń i chorób psychicznych objęte zostały kompleksowym, wielokierunkowym wsparciem zapewniającym ciągłość terapeutyczną. Jego realizacja pozwoliła zwiększyć obszar innowacji społecznej, zastąpić opiekę instytucjonalną wsparciem świadczonym w obrębie społeczności lokalnych, co docelowo ma poprawić jakość życia młodych ludzi i zwiększyć dostępność usług w środowisku.