Projekty rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Małopolska - cel podróży

Programy

Informacje o projekcie

Wartość: 4 000 000 PLN
Wartość dofinansowania: 4 000 000 PLN
Beneficjent:

Gmina Miejska Kraków

Jednostka Realizująca:

Wydział ds Turystyki

Okres programowy: 2014-2020
Temat: Turystyka,
Kategoria: nieinwestycyjny
Stan: w trakcie realizacji
Realizacja od: 2020-11-1
Realizacja do: 2023-12-31

Opis projektu

Projekt „Małopolska-cel podróży” to projekt partnerski realizowany wspólnie przez Gminę Miejską Kraków wraz z Małopolską Organizacją Turystyczną (lider projektu) oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działania 3.3. Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki; Poddziałania 3.3.1. Promocja gospodarcza Małopolski; Typ E. promocja oferty gospodarczej regionu – przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii COVID-19.

Projekt zakłada wsparcie dla rozwoju turystyki Małopolski i Krakowa w kontekście przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 z wykorzystaniem w działaniach promocyjnych najbardziej rozpoznawalnego na świecie polskiego brandu turystycznego jakim jest marka Krakowa.

W ramach projektu zostaną przeprowadzenie działania promocyjne, przede wszystkim w Internecie, przy wykorzystaniu różnorodnych kanałów komunikacji i najnowszych narzędzi marketingowych.

 

Rezultat

Opracowana zostanie koncepcja wizualna i szczegółowa strategia działań wspólna dla całej kampanii promocyjnej i do stosowania przez wszystkich partnerów. Działania będą koncentrowane na rynkach niemieckim i brytyjskim, a w przypadku działań dot. przemysłu spotkań biznesowych będą realizowane globalnie.

Targetem działań promocyjnych będzie szeroko rozumiany turysta z obu rynków (dokładniejszy opis grupy docelowej powstanie podczas tworzenia briefu strategicznego oraz koncepcji kreatywnej kampanii, które będą zawierać dokładne opisy grup docelowych), a także przedstawiciele MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions Industry), m.in. profesjonalni organizatorzy konferencji, kongresów i wyjazdów motywacyjnych działający na zlecenie firm i stowarzyszeń – międzynarodowe firmy PCO, DMC, core PCO; stowarzyszenia branżowe, w tym organizujące cykliczne kongresy międzynarodowe; przedstawiciele świata nauki i biznesu; pracownicy firm zajmujący się organizacją wyjazdów służbowych; pracownicy korporacji.

Grupą docelową wsparcia będą małopolscy przedsiębiorcy z sektora turystycznego. Planowane działania promocyjne mają służyć odbudowaniu ruchu turystycznego do Krakowa i Małopolski, a więc służyć będą całej branży.

W ramach projektu, oprócz działań marketingowych w Internecie, w mediach, w tym mediach branżowych oraz działań public relations zaplanowano również wyjazdowe misje gospodarcze z udziałem przedsiębiorstw.

W ramach projektu Gmina Miejska Kraków przeprowadzi kampanię reklamową na rynkach zagranicznych, mającą na celu promocję potencjału Małopolski i Krakowa jako miejsc na organizację międzynarodowych spotkań biznesowych, w tym kongresów, konferencji, spotkań firmowych czy szkoleń.

Do osiągnięcia celu niezbędna jest realizacja kompleksowych, zakrojonych na szeroką skalę, działań adresowanych do organizatorów turystyki biznesowej, które stanowić będą prezentację walorów regionu, kluczowych dla wyboru miejsca spotkania.

Przeprowadzone zostaną globalne działania promocyjne zorientowane na przemysł spotkań (branżę MICE, z ang. Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions Industry) poprzez:

• Działania promocyjne w prasie i w Internecie w zagranicznych mediach branżowych

• Działania promocyjne w prasie i w Internecie w zagranicznych mediach opiniotwórczych

• Działania promocyjne w Internecie – kampanie odsłonowe i adwords

• Działania promocyjne w mediach Kraków Convention Bureau: w social mediach, w tym na FB, You Tubie i Instagramie, pozycjonowanie strony www.convention.krakow.pl, przygotowanie wirtualnych spacerów po obiektach konferencyjnych Krakowa i Małopolski, aktualizacja i uzupełnienie bazy obiektów konferencyjnych w Małopolsce, materiały multimedialnych z wykorzystaniem sylwetek tzw. Ambasadorów Krakowa i Małopolski,

• Udział w międzynarodowych targach turystyki biznesowej i warsztatach

 

Budżet:

Całkowita wartość projektu: 16 000 000 PLN

Wartość projektu dla GMK: 4 000 000 PLN