Projekty rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

CLEARING HOUSE – Collaborative Learning in Research, Information-sharing and Governance on How Urban forest-based solutions support Sino-European urban futures

Programy

Informacje o projekcie

Wartość: 40 300
Wartość dofinansowania: 40 300
Beneficjent:

Gmina Miejska Krakaów

Jednostka Realizująca:

Zarząd Zieleni Miejskiej

Okres programowy: 2014-2020
Temat: Ochrona środowiska,
Kategoria: nieinwestycyjny
Stan: w trakcie realizacji
Realizacja od: 2019-9-1
Realizacja do: 2023-8-31

Opis projektu

CLEARING HOUSE – (Collaborative Learning in Research, Information-sharing and Governance on How Urban forest-based solutions support Sino-European urban futures) to projekt dotyczący roli lasów miejskich (UF-NBS) w zrównoważonym rozwoju miast.

Projekt ma na celu zbadanie i umożliwienie wykorzystania lasów miejskich do zwiększenia odporności miast stojących w obliczu poważnych przemian i wyzwań środowiskowych, społeczno-ekonomicznych i kulturowych.

W ramach projektu analizowana i porównywana będzie implementacja UFBS (Urban Forests as nature-based solutions) w wybranych chińskich i europejskich miastach i regionach, z uwzględnieniem ich wpływu na ekosystemy i społeczności miejskie, ich opłacalność i powtarzalność w odrębnych sytuacjach.

Partnerstwo projektu tworzy 27 instytucji: miasta oraz jednostki naukowe z Europy oraz Chin, a projekt jest koordynowany przez European Forest Institute będący równocześnie Beneficjentem Koordynującym.

Rezultat

Jako rezultat przeprowadzona zostanie synteza wyników badań, wymiany wiedzy i pracy naukowej w zestaw funkcjonalnych narzędzi dla kluczowych użytkowników końcowych (władz i instytucji na szczeblu miejskim, regionalnym i na poziomie krajowym, firm prywatnych, decydentów, społeczeństwo obywatelskie i inne zainteresowane strony w Europie, Chinach i na świecie).

Więcej o projekcie:

http://clearinghouseproject.eu/

https://sendzimir.org.pl/projekty/clearing-house-lesne-nbs-w-srodowisku-miejskim/