Projekty rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Rozszerzenie zakresu pomocy psychologicznej dla osób zagrożonych przemocą i doświadczających przemocy

Programy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego z EFS
logo

Informacje o projekcie

Wartość: 1 040 136,02 PLN
Wartość dofinansowania: 964 438,70 PLN
Beneficjent:

Gmina Miejska Kraków

Jednostka Realizująca:

OIK

Okres programowy: 2014-2020
Temat: Sprawy społeczne,
Kategoria: nieinwestycyjny
Stan: w trakcie realizacji
Realizacja od: 2020-7-1
Realizacja do: 2023-6-29

Opis projektu

Projekt adresowany jest do osób zagrożonych przemocą i osób doświadczających przemocy w bliskich relacjach rodzinnych i partnerskich mieszkających, pracujących lub uczących się na terenie Krakowa. Celem projektu jest poszerzenie oferty Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie, a także zwiększenie dostępności pomocy psychologicznej świadczonej w ramach interwencji kryzysowej. Rozszerzenie oferty obejmuje stworzenie nowych produktów dla osób dorosłych, młodzieży i dzieci. Pomoc skierowana do osób dorosłych, młodzieży i dzieci obejmie indywidualne spotkania, spotkania par lub rodzin w zależności od zapotrzebowania oraz spotkania grupy terapeutycznej dla dorosłych i grupy psychoedukacyjnej dla dzieci.

Pomocą planuje się objąć 250 osób.