Projekty rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

LIFE Urbangreen

Programy

Informacje o projekcie

Wartość: 2 735 560
Wartość dofinansowania: 1 237 500
Beneficjent:

Gmina Miejska Kraków

Jednostka Realizująca:

Zarząd Zieleni Miejskiej

Okres programowy: 2014-2020
Temat: Ochrona środowiska, Rewitalizacja,
Kategoria: nieinwestycyjny
Stan: zrealizowany
Realizacja od: 2018-7-1
Realizacja do: 2021-6-30

Opis projektu

Celem projektu było utworzenie innowacyjnej platformy technologicznej, usprawniającej zarządzanie terenami zielonymi w celu lepszej adaptacji do zmian klimatu.

W projekcie tym Gmina Miejska Kraków przy głównym udziale Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie prowadziła działania zmierzające do doskonalenia systemu zarządzania i ochrony zieleni miejskiej.

Projekt przewidywał m.in. dofinasowanie budowy stawu w Parku Lotników Polskich, co umożliwiło wykorzystywanie do podlewania retencjonowanej wody deszczowej zamiast wodociągowej, zakup samochodu i sprzętu do podlewania wraz z systemem worków wolnouwalniających, sprzętu do spulchniania i napowietrzania gruntu w obrębie brył korzeniowych drzew, a także zakup systemu monitorowania i optymalizowania zarządzania flotą, co skutkuje oszczędnością paliwa i zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń.

Partnerem wiodącym i beneficjentem koordynującym projektu była firma R3 GIS s.r.l. z siedzibą w Merano (Włochy), dostawcą wykorzystywanego w ZZM oprogramowania R3TREES, które w ramach projektu było optymalizowane i rozwijane. W tym celu wykorzystywano m.in. wysokorozdzielcze zobrazowania satelitarne obejmujące cały Kraków pozyskiwane ze środków finansowych projektu na początku i końcu projektu, wielospektralne zdjęcia satelitarne o nieco mniejszej rozdzielczości rejestrowane co tydzień, a także bieżące szczegółowe dane meteorologiczne wraz z 24-godzinną prognozą.

Dofinansowanie projektu z programu LIFE wyniosło 60% natomiast Kraków otrzymał też 340.000 PLN dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.