LIFE Urbangreen

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
2 735 560
Wartość dofinansowania:
1 237 500
Beneficjent:

Gmina Miejska Kraków

Jednostka Realizująca:

Zarząd Zieleni Miejskiej

Okres programowy:
2014-2020
Temat:
Ochrona środowiska, Rewitalizacja,
Kategoria:
nieinwestycyjny
Stan:
w trakcie realizacji
Realizacja od:
2018-7-1
Realizacja do:
2021-6-30
Opis projektu

Celem projektu jest utworzenie innowacyjnej platformy technologicznej, usprawniającej zarządzanie terenami zielonymi w celu lepszej adaptacji do zmian klimatu.

W projekcie tym Gmina Miejska Kraków przy głównym udziale Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie prowadzić będzie działania zmierzające do doskonalenia systemu zarządzania i ochrony zieleni miejskiej.

Projekt przewiduje m.in. dofinasowanie budowy stawu w Parku Lotników Polskich, co umożliwi wykorzystywanie do podlewania retencjonowanej wody deszczowej zamiast wodociągowej, zakup samochodu i sprzętu do podlewania wraz z systemem worków wolno uwalniających, sprzętu do spulchniania i napowietrzania gruntu w obrębie brył korzeniowych drzew, a także zakup systemu monitorowania i optymalizowania zarządzania flotą, co będzie skutkować oszczędnością paliwa i zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń.

Partnerem wiodącym i beneficjentem koordynującym projektu jest firma R3 GIS s.r.l. z siedzibą w Merano (Włochy), dostawca wykorzystywanego w ZZM oprogramowania R3TREES, które w ramach projektu będzie optymalizowane i rozwijane. W tym celu będą wykorzystywane m.in. wysokorozdzielcze zobrazowania satelitarne obejmujące cały Kraków pozyskiwane ze środków finansowych projektu na początku i końcu projektu, wielospektralne zdjęcia satelitarne o nieco mniejszej rozdzielczości rejestrowane co tydzień, a także bieżące szczegółowe dane meteorologiczne wraz z 24-godzinną prognozą.

Dofinansowanie projektu z programu LIFE wynosi 60% natomiast Kraków otrzymał też 340.000 PLN dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.