Projekty rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

PARK4SUMP - strategically integrating innovative parking management solutions into SUMP policies

Programy

Informacje o projekcie

Wartość: 360 000 PLN
Wartość dofinansowania: 360 000 PLN
Beneficjent:

Gmina Miejska Kraków

Okres programowy: 2014-2020
Temat: Drogi i transport,
Kategoria: nieinwestycyjny
Stan: w trakcie realizacji
Realizacja od: 2018-9-1
Realizacja do: 2022-8-31

Opis projektu

PARK4SUMP - strategically integrating innovative parking management solutions into SUMP policies (strategiczna integracja innowacyjnego zarządzania parkowaniem z politykami zrównoważonej mobilności miejskiej).

Ogólnym celem projektu jest poprawa integracji polityk parkingowych miast w ramach polityk transportowych i dokumentów Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (tzw. SUMP) w dążeniu do bardziej zrównoważonego systemu transportowego miasta.

Działania projektu mają służyć wzrostowi świadomości oraz uzyskaniu większej akceptacji interesariuszy w kwestiach wdrażania polityki parkingowej mogącej wpływać na jakość życia w mieście.

Projekt służyć będzie też budowie potencjału i poprawie współpracy między miastami, przełamywaniu barier w implementacji ww. polityk oraz stymulowaniu dalszych innowacji w zarządzaniu parkowaniem.

Innymi ważnymi zadaniami projektu są: lepsze zarządzanie wpływami ze Stref Płatnego Parkowania, integracja polityki parkingowej w ramach dokumentów SUMP, uwalnianie przestrzeni publicznych i redukcja ilości podróży samochodowych przy jednoczesnej poprawie warunków dla transportu zbiorowego, pieszego i rowerowego.

Rezultat

Główne zadania projektu w Krakowie:

• Zarządzanie parkowaniem (Redukcja miejsc postojowych (na chodnikach), wzrost liczby płatnych miejsc postojowych w SPP, uruchomienie i promocja parkingów Park & Ride, zamiana miejsc parkingowych w centrum na stojaki rowerowe, wdrożenie elastycznych stawek za parkowanie w SPP w zależności od podstrefy, testowanie limitów czasu parkowania w SPP w wybranych obszarach)

• Standardy parkingowe (Redukcja standardów parkingowych dla dużych generatorów ruchu (np. hipermarkety))

• Egzekwowanie przepisów (Poprawa egzekucji przepisów parkingowych (problem parkowania w strefie poza miejscami oznaczonymi)

• Rozwiązania techniczne (Testowanie nowych rozwiązań w zakresie kontroli parkowania (digitalizacja))