Projekty rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Projekt zintegrowany LIFE pn.: Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze

Programy

Informacje o projekcie

Logo projektu: logo
Wartość: 9 818 554
Wartość dofinansowania: 6 164 925
Beneficjent:

Gmina Miejska Kraków

Okres programowy: 2014-2020
Temat: Ochrona środowiska, Zdrowie,
Kategoria: nieinwestycyjny
Stan: w trakcie realizacji
Realizacja od: 2015-10-1
Realizacja do: 2023-12-31

Opis projektu

Projekt zintegrowany LIFE pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” finansowany jest z programu LIFE. Przedmiotowy program jest jedynym instrumentem finansowym Unii Europejskiej poświęconym wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska.

Celem projektu zintegrowanego LIFE o łącznej liczbie 62. Partnerów, którego Beneficjentem Koordynującym jest Województwo Małopolskie, jest przyspieszenie wdrażania działań służących poprawie jakości powietrza, które zostały zaplanowane w ramach Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Obecnie Gmina Miejska Kraków jest jednym kluczowych Partnerów projektu zintegrowanego LIFE, który będzie realizowała do końca 2023 r.

 

Całkowity koszt realizacji projektu przez Gminę Miejską Kraków oszacowany został na poziomie 9 818 554 zł, z czego dofinansowanie Komisji Europejskiej wynosi: 5 810 225 zł, a Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie: 354 700 zł.

Rezultat

W jego ramach planowana jest:

1. Analiza efektów dotychczasowych działań miasta Krakowa oraz inicjowanie wdrażania nowych działań służących realizacji Programu ochrony powietrza w obszarze ograniczania emisji komunikacyjnych.

2. Współpraca z Partnerami zagranicznymi nad opracowaniem modelu dyspersji zanieczyszczeń dla Krakowa.

3. Przygotowanie danych o strukturze floty pojazdów w Krakowie.

4. Badania weryfikujące modele imisji zanieczyszczeń w zakresie tlenków azotu i pyłów zawieszonych na terenie Krakowa.

5. Wykonanie aplikacji do modelowania emisji komunikacyjnych w Krakowie.

6. Ekspertyza w zakresie oceny i doradztwa przyjętych założeń modelowania w wysokiej rozdzielczości dla Krakowa.

7. Ekspertyza wariantowa wprowadzenia strefy ograniczonej emisji komunikacyjnej (LEZ) w Krakowie.

8. Rozpatrywanie wniosków w sprawie udzielenia dotacji na zadania związane z ochroną środowiska.

9. Doradztwo w zakresie zmiany systemu ogrzewania i termomodernizacji budynków oraz możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

10. Przeprowadzanie wizyt w miejscu planowanych inwestycji, celem określenia potrzeb cieplnych przedmiotowych nieruchomości oraz przedstawienia możliwości doboru systemu grzewczego z uwzględnieniem przesłanek ekonomicznych i komfortu cieplnego.

Więcej na temat projektu TUTAJ