Projekty rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania istniejących obiektów poprzemysłowych w Krakowie przy ul. Zabłocie 20-22

Programy

Informacje o projekcie

Wartość: 42 181 730,05 PLN
Wartość dofinansowania: 14 083 350,58 PLN
Beneficjent:

Gmina Miejska Kraków

Jednostka Realizująca:

Zarząd Inwestycji Miejskich

Okres programowy: 2014-2020
Temat: Rewitalizacja,
Kategoria: inwestycyjny
Stan: w trakcie realizacji
Realizacja od: 2018-10-1
Realizacja do: 2022-9-15

Opis projektu

Zakres projektu, zgodnie z PFU obejmuje przebudowę i zmianę sposobu użytkowania dwóch istniejących, zdegradowanych budynków magazynowych na cele przedsięwzięcia:
Klaster innowacji Społeczno-Gospodarczych ZABŁOCIE 20.22. Oba poprzemysłowe obiekty magazynowe zostaną przystosowane do pełnienia funkcji biurowej jako dominującej oraz usługowej i magazynowej, jako uzupełniającej, zostaną wyposażone w niezbędne instalacje wewnętrzne. Całkowita pow. budynków to ok. 0,92 ha, pow. użytkowa:0,60 ha, ponadto na ter. o pow. 0,84 ha przewiduje się realizację ciągów pieszych do obiektów i zieleni urządzonej, parking na ok. 120 miejsc, przebudowę drogi dojazdowej z placem manewrowym o łącznej pow. użytkowej ok. 0,37 ha. Projekt obejmuje niezbędne prace projektowe (w tym opracowanie koncepcji architektonicznej, projektu budowlanego wraz z częścią dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym dla decyzji o pozwoleniu na budowę, projekty wykonawcze), roboty budowlane obiektów poprzemysłowych (budowlane roboty przygotowawcze, konstrukcyjne, instalacyjne, wykończeniowe wraz z zagospodarowaniem terenu i budową obiektów pomocniczych), nadzór inwestorski, koszty pośrednie (w tym koszty działań informacyjnych, promocyjnych i zw. z zarządzaniem projektem). Projekt jest realizowany w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. W wyniku inwestycji w ww. obiektach powstanie „Shared Space”-przestrzeń współdzielona, elastyczna funkcjonalnie i przestrzennie, podzielona na strefy: przedsiębiorczości, kreatywną, innowacji społecznych, miejską, integracji, techniczno-administracyjną. Budynki cechować będzie wysoka efektywność energetyczna, m.in. odpowiednia izolacyjność cieplna przegród, zastosowanie energooszczędnych instalacji i systemów sterowania (BMS).Zapewniona zostanie dostępność dla osób niepełnosprawnych przez zastosowanie zasad projektowania uniwersalnego.