Projekty rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15

Programy

Informacje o projekcie

Wartość: 885 183,19 PLN
Wartość dofinansowania: 545 050,72 PLN
Beneficjent:

Gmina Miejska Kraków

Jednostka Realizująca:

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

Okres programowy: 2014-2020
Temat: Rewitalizacja,
Kategoria: inwestycyjny
Stan: w trakcie realizacji
Realizacja od: 2017-6-1
Realizacja do: 2019-11-28

Opis projektu

W ramach projektu nastąpi całkowita przebudowa nawierzchni chodników i nawierzchni betonowej, połączona z niwelacją barier architektonicznych i uporządkowaniem sposobu parkowania pojazdów oraz budowa wygodnego ciągu pieszo-rowerowego z terenu podwórza w kierunku ul. Krakusa. Budowa oświetlenia terenu złożonego z lamp LED typu parkowego. Instalacja systemu monitoringu wizyjnego. Nastąpi uporządkowanie zieleni. Utworzona zostanie przestrzeń rekreacyjno-edukacyjna z bezpieczną nawierzchnią. Przebudowie poddana zostanie wiata śmietnikowa, oraz kanalizacja deszczowa, ze względu na zły stan techniczny skutkujący obecnie ciągłym podmywaniem nawierzchni i jej degradacją. Montaż stojaków na rowery i koszy na śmieci. Projekt będzie realizowany w formule „zaprojektuj i zbuduj”.