Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - Etap V

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
170 120 941,18 PLN
Wartość dofinansowania:
84 478 245,27 PLN
Beneficjent:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie

Jednostka Realizująca:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie

Okres programowy:
2014-2020
Temat:
Ochrona środowiska,
Kategoria:
inwestycyjny
Stan:
w trakcie realizacji
Realizacja od:
2017--
Realizacja do:
2020--
Opis projektu

Zakres Projektu:

 • budowa i remont sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej
 • budowa, remont oraz przebudowa sieci wodociągowej
 • zakup samochodów specjalistycznych do obsługi i utrzymania sieci kanalizacyjnej
 • budowa i wdrożenie inteligentnego systemu do zarządzania siecią wodno-kanalizacyjną
 • budowa nowego piaskownika i nowego węzła przeróbki osadów na terenie oczyszczalni ścieków Płaszów 


Cele Projektu

 • wyposażenie  obszarów miasta w  nową sieć kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej
 • poprawa stanu technicznego przewodów kanalizacyjnych i wodociągowych różnych średnic
 • przebudowa sieci dystrybucji wody podyktowana  zwiększonym  zapotrzebowaniem na wodę
 • maksymalizacja produkcji biogazu
 • poprawa procesu oczyszczania ścieków
 • usprawnienie obsługi systemu wodno-kanalizacyjnego w Krakowie za pomocą specjalistycznego  sprzętu mobilnego
 • usprawnienie zarządzania siecią wodno-kanalizacyjną  za pomocą zbudowanego wielofunkcyjnego systemu informatycznego do zarządzania siecią