Rozbudowa i automatyzacja linii technologicznej sortowni odpadów komunalnych Barycz w Krakowie

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
21 233 663,74 PLN
Wartość dofinansowania:
11 534 936,05 PLN
Beneficjent:

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania

Jednostka Realizująca:

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania

Okres programowy:
2014-2020
Temat:
Ochrona środowiska,
Kategoria:
inwestycyjny
Stan:
w trakcie realizacji
Realizacja od:
2017-8-12
Realizacja do:
2018-12-31
Opis projektu

Projekt zakłada zautomatyzowanie procesu wysortowywania tzw. surowców wtórnych przeznaczonych do recyklingu poprzez uzupełnienie istniejących ciągów technologicznych Zakładu segregacji odpadów zbieranych selektywnie „Barycz” w dodatkowe separatory, w tym między innymi: optoelektroniczne i/lub pneumatyczne do wstępnego wydzielania papieru, tworzyw sztucznych oraz metali żelaznych i nieżelaznych wraz z ciągiem do sortowania i doczyszczania szkła opakowaniowego.

Projekt obejmuje:

•opracowanie projektu technologicznego modernizacji procesu segregacji odpadów,

•dostawę i montaż wyposażenia technologicznego przewidzianego w ramach modernizacji wraz z konstrukcjami wsporczymi i podestami,

•usługi inżyniera kontraktu,

•działania informacyjno- promocyjne.

Zastosowana zostanie technologia zgodna z najlepszą praktyką, wykorzystująca energooszczędne rozwiązania technologiczne, optymalna kosztowo.
Zakres rzeczowy Projektu pozwoli zwiększyć poziom odzysku na istniejącej sortowni, co wraz z równolegle prowadzonymi działaniami w zakresie rozwoju selektywnej zbiórki, pozwoli osiągnąć wymagane prawem poziomy odzysku surowców wtórnych.