Modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 1 w Krakowie

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
418 782,68 PLN
Wartość dofinansowania:
355 965,28 PLN
Jednostka Realizująca:

Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie

Okres programowy:
2007-2013
Temat:
Edukacja,
Kategoria:
inwestycyjny
Stan:
w trakcie realizacji
Realizacja od:
2014-7-4
Realizacja do:
2015-10-31
Miejsce realizacji:
Al. Mickiewicza 3, Kraków Pokaż na mapie
Opis projektu

Projekt zakłada modernizację bazy technodydaktycznej ZSM nr 1 w Krakowie, modernizację trzech pracowni poprzez zakup zestawów komputerowych wraz z odpowiednim oprogramowaniem i urządzeniami dodatkowymi, które będą wykorzystywane w kształceniu ogólnokształcącym oraz zawodowym. Uwzględnia też dostosowanie techniczne istniejącej infrastruktury do wymogów zakupionego wyposażenia. Powyższe działania przyczynią się do podniesienia jakości kształcenia zawodowego ZSM1, utrzymania liczby uczniów rekrutowanych do szkoły na stałym poziomie, lepszego dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy. Ponadto nastąpi wzrost liczby przeszkolonych uczniów w zakresie szkoleń branżowych, potwierdzających zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych oraz rozwój zawodowy kadry dydaktycznej.