Wyszukiwarka projektów
Nazwa projektu Program Okresy Stan
Rozbudowa ulicy Myślenickiej w Krakowie Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Rozwój systemu informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Spotkajmy się na podwórku - Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie 2014-2020 w trakcie realizacji
Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Termomodernizacja budynków przychodni zdrowia w Krakowie Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Termomodernizacja Klubu Kultury „Mydlniki” Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Termomodernizacja zabytkowego budynku d. zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 w Krakowie w ramach adaptacji na centrum wystawienniczo-edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020
2014-2020 w trakcie realizacji
Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im.G. Narutowicza w Krakowie Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Utworzenie Parku Reduta Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Zabytki sztuki inżynieryjnej bez tajemnic – digitalizacja i upowszechnienie kolekcji ze zbiorów Muzeum Inżynierii Miejskiej Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Zakup 50 autobusów elektrycznych zeroemisyjnych do obsługi systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Zakup niskoemisyjnych, niskopodłogowych autobusów oraz stacjonarnych automatów KKM do sprzedaży biletów, w celu obsługi linii aglomeracyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Zimowy Ogród Doświadczeń – poszerzenie oferty Ogrodu Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji