Wyszukiwarka projektów
Nazwa projektu Program Okresy Stan
Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Pawilonu Nr 3 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Program gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 2007-2013 w trakcie realizacji
Program ograniczania niskiej emisji dla miasta Krakowa Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Realizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Krakowa do 2032 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Restauracja Fortu 52a Łapianka i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Rozbudowa al. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granicy miasta Krakowa Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Rozbudowa i automatyzacja linii technologicznej sortowni odpadów komunalnych Barycz w Krakowie Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Rozbudowa ulicy Igołomskiej w Krakowie Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Rozbudowa ulicy Myślenickiej w Krakowie Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez doposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Rozwój systemu informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie 2014-2020 w trakcie realizacji
Termomodernizacja Klubu Kultury „Mydlniki” Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Termomodernizacja NCK - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji oświetleniowej i system zarządzania energią Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji