Projekty rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Projekty

Wyszukiwarka projektów
Nazwa projektu Program Okresy Stan
Rozbudowa i automatyzacja linii technologicznej sortowni odpadów komunalnych Barycz w Krakowie Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Rozwój i konsolidacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej wraz z Modułem 3D Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Rozwój systemu informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie 2014-2020 w trakcie realizacji
Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Miejskiej Kraków - II Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Termomodernizacja budynków przychodni zdrowia w Krakowie Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Termomodernizacja zabytkowego budynku d. zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 w Krakowie w ramach adaptacji na centrum wystawienniczo-edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020
2014-2020 w trakcie realizacji
Utworzenie Parku Reduta Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Zabytki sztuki inżynieryjnej bez tajemnic – digitalizacja i upowszechnienie kolekcji ze zbiorów Muzeum Inżynierii Miejskiej Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Zachodnia obwodnica Zielonek Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Zimowy Ogród Doświadczeń – poszerzenie oferty Ogrodu Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji
Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2014-2020 w trakcie realizacji