Projekty rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Rudawy

Programy

Informacje o projekcie

Wartość: 9 467 315,32 PLN
Wartość dofinansowania: 7 573 894,71 PLN
Beneficjent:

Gmina Miejska Kraków

Jednostka Realizująca:

Zarząd Zieleni Miejskiej

Okres programowy: 2014-2020
Kategoria: inwestycyjny
Stan: w trakcie realizacji
Realizacja od: 2023-4-21
Realizacja do: 2023-12-29

Opis projektu

Inwestycja jest zlokalizowana w zachodniej części Krakowa na obszarze dzielnic VI – Bronowice oraz VII- Zwierzyniec. Projekt zakłada utworzenie ciągu pieszo-rowerowego o długości ok. 6,3 km wraz z oświetleniem oraz elementami małej architektury wzdłuż obwałowań rzeki Rudawy od ul. Kościuszki do okolic ul. Dolińskiego (teren przy dawnym korycie Młynówki Królewskiej). Głównym elementem inwestycji będzie poprowadzenie nawierzchni utwardzonej, przepuszczalnej wzdłuż wałów rzeki Rudawy. Ponadto, planowana jest budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia oraz zagospodarowanie otoczenia ścieżki poprzez montaż obiektów małej architektury - ławek, koszy na śmieci, tablic informacyjnych, w tym utworzenie strefy edukacyjno-wypoczynkowej. Nawierzchnia ścieżki prowadzić będzie w większości koroną wałów rzeki Rudawy. W rejonie skrzyżowań z drogami publicznymi zaprojektowano bezkolizyjne przejścia pod mostami - w tych miejscach zaprojektowano utwardzone zjazdy z korony wału do międzywala. Głównym założeniem projektowym jest ujednolicenie rodzaju nawierzchni na całej długości inwestycji wzdłuż rzeki Rudawy. W miejscu istniejących, intensywnie użytkowanych przedeptów oraz pozostałościach po dawnej nawierzchni utwardzonej wprowadzono nawierzchnię przepuszczalną (w większości z betonu cementowego jamistego), która poprawi komfort rekreacji i wypoczynku na przedmiotowym terenie. Inwestycja zakłada wykorzystanie dwóch istniejących kładek pieszych, utwardzenie powierzchni korony wałów przeciwpowodziowych oraz międzywala częściowo na obszarze lewego, a częściowo prawego wału Rudawy. Szerokość utwardzeń (w przeważającej większości 2-2,5 m) będzie zmienna w zależności od lokalizacji i zostanie dostosowana do korony istniejących wałów rzeki Rudawy oraz będzie uwzględniać lokalne poszerzenia pod elementy małej architektury oraz w celu dowiązania do istniejących schodów/dojść pieszych.