Projekty rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

MOC RELACJI – wdrożenie zintegrowanego modelu profilaktyki przemocy domowej

Programy

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na lata 2014-2021
logo

Informacje o projekcie

Wartość: 1 842 449,50 PLN
Wartość dofinansowania: 1 842 449,50 PLN
Beneficjent:

Gmina Miejska Kraków

Jednostka Realizująca:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Okres programowy: 2014-2021
Temat: Sprawy społeczne,
Kategoria: nieinwestycyjny
Stan: w trakcie realizacji
Realizacja od: 2023-1-1
Realizacja do: 2024-3-31

Opis projektu

Projekt kierowany jest dla rodzin i par (związki formalne i nieformalne) oraz rodziców wychowujący dzieci, także w opiece naprzemiennej.

Projekt ma na celu poprawę i wzmacnianie relacji, co w konsekwencji zmniejsza ryzyko występowania przemocy domowej. Poprawa umiejętności relacyjnych, a także świadomość społeczna znaczenia dobrych relacji to główne założenia, które będą realizowane w projekcie w sposób praktyczny. Obejmować one będą zarówno przeprowadzenie szkoleń dla specjalistów, ale także służyć będą wzmacnianiu systemu przeciwdziałania przemocy domowej oraz rozwijaniu współpracy interdyscyplinarnej.

 

W drugiej połowie marca 2023 roku uruchomione zostanie Centrum dla Rodzin, które oferować będzie usługi z obszaru wsparcia relacyjnego. Placówka mieścić się będzie przy ulicy Głowackiego 4/11-12 i dostępna będzie godzinach 8.00-20.00 od poniedziałku do piątku, aby umożliwić skorzystanie z oferowanych usług jak najszerszej liczbie odbiorców.

 

Istotnym elementem jest fakt, że rodziny, pary będą mogły zgłaszać się z własnej inicjatywy lub zostać skierowane w celu skorzystania z oferowanego pakietu usług.

 

Zadaniem zatrudnionych specjalistów będą działania w kierunku poprawy i wzmacniania relacji, budowanie bliskości, kształtowania umiejętności komunikacyjnych i wychowawczych, rozwiązywania konfliktów.

Będzie to realizowane poprzez:

• poradnictwo psychologiczne,

• terapię wielorodzinną, małżeńską/par/rodzinną,

• poradnictwo rodzinne, socjalne,

• grupę wsparcia dla matek i ojców,

• szkołę dla rodziców,

• warsztaty dla par oczekujących narodzin dziecka,

• warsztaty dla par przygotowujących się do rodzicielstwa,

• grupę psychoedukacyjną dla rodziców,

• konsultacje indywidualne, warsztaty grupowe z obszaru profilaktyki uzależnień.

 

Więcej informacji na stronie MOPS:

https://mops.krakow.pl/mops/269007,artykul,moc_relacji___wdrozenie_zintegrowanego_modelu_profilaktyki_przemocy_domowej.html