Projekty rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada od ul. Żelaznej do ul. Woronicza w Krakowie - etap II strona wschodnia

Programy

Informacje o projekcie

Wartość: 7 373 706,86 PLN
Wartość dofinansowania: 5 775 946,48 PLN
Beneficjent:

Gmina Miejska Kraków

Jednostka Realizująca:

ZDMK

Okres programowy: 2014-2020
Kategoria: inwestycyjny
Stan: w trakcie realizacji
Realizacja od: 2018-5-14
Realizacja do: 2023-11-30

Opis projektu

Projekt obejmuje budowę ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada od ulicy Żelaznej do Woronicza w Krakowie i stanowi uzupełnienie ciągu rowerowego powstającego po zachodniej stronie al. 29 Listopada. Oprócz budowanych w ramach ścieżki rowerowej ciągów pieszo-rowerowych i chodników wykonane zostaną również między innymi konstrukcje oporowe, rozbudowany będzie obiekt mostowy, a także oświetlenie uliczne, wykonane zostaną elementy usprawniające poruszanie się osób niepełnosprawnych. Długość ścieżki wpisującej się w istniejącą sieć infrastruktury rowerowej wyniesie około 950 metrów. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na zwiększony udział mniej uciążliwych dla środowiska środków transportu. Zadanie realizowane jest w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.