Projekty rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym obszarom NCK al. JPII

Programy

Informacje o projekcie

Wartość: 8 423 964,01 PLN
Wartość dofinansowania: 5 267 874,86 PLN
Jednostka Realizująca:

Nowohuckie Centrum Kultury

Okres programowy: 2014-2020
Temat: Rewitalizacja,
Kategoria: inwestycyjny
Stan: w trakcie realizacji
Realizacja od: 2019-1-1
Realizacja do: 2021-6-30

Opis projektu

Projekt zakłada modernizację ogólnodostępnej przestrzeni publicznej wokół Nowohuckiego Centrum Kultury głównie poprzez odtworzenie stanu pierwotnego - m.in. demontaż zużytych elementów infrastruktury (m.in. krawężniki, bariery, lampy, tzw. mała architektura) i ustawienie nowych. Zmodernizowane zostaną ciągi komunikacyjne, zarówno piesze, jak i drogowe.

Modernizacja zakłada także odkopanie i odbudowę schodów prowadzących bezpośrednio na teren Łąk Nowohuckich. Piesze ciągi komunikacyjne zostaną dostosowane do możliwości osób niepełnosprawnych. Zdemontowane zostaną zdegradowane, nieużywane obiekty w przestrzeni publicznej. W ich miejsce powstaną obiekty sprzyjające rekreacji i spędzaniu czasu na wolnym powietrzu.

Dla dopełnienia efektu estetyzacji dokonana zostanie rekompozycja zieleni niskiej i wysokiej, wraz z niezbędnymi zabiegami pielęgnacyjnymi i nasadzeniami. Teren wokół NCK ma w założeniu być wielozadaniowy, w tym służyć działalności kulturalnej.

Całość ma służyć powstaniu przestrzeni bezpiecznej, przyjaznej, dostępnej dla każdego,dopasowanej charakterem działalności NCK, ale także możliwej do samodzielnego wykorzystania na cele rekreacyjne.