Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
5 032 931,95 PLN
Wartość dofinansowania:
3 870 332,70 PLN
Beneficjent:

Gmina Miejska Kraków

Jednostka Realizująca:

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

Okres programowy:
2014-2020
Temat:
Drogi i transport,
Kategoria:
inwestycyjny
Stan:
w trakcie realizacji
Realizacja od:
2017-4-11
Realizacja do:
2018-12-31
Opis projektu

Projekt obejmuje budowę ścieżki rowerowej na 3 odcinkach: od klasztoru Sióstr Norbertanek do Mostu Zwierzynieckiego, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 780 do granicy Krakowa .Ponadto projekt przewiduje wybudowanie odwodnienia nowo powstałych ścieżek i ciągu pieszo-rowerowego, wykonanie oświetlenia ciągu przy ul. Mirowskiej i drogi wojewódzkiej DW 780 oraz zabezpieczenie i usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną Łączna długość wybudowanych ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszorowerowych wynosi około 2,92 km .Ścieżki projektowane i wykonywane są zgodnie ze Standardami technicznymi dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa