Park Zabłocie - Stacja Wisła

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
2 670 882,14 PLN
Wartość dofinansowania:
1 663 642,87 PLN
Beneficjent:

Gmina Miejska Kraków

Jednostka Realizująca:

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Okres programowy:
2014-2020
Temat:
Rewitalizacja,
Kategoria:
inwestycyjny
Stan:
zrealizowany
Realizacja od:
2016-12-27
Realizacja do:
2018-7-31
Opis projektu

Przedmiotem niniejszego projektu było utworzenie parku na terenie dzielnicy XIII Podgórze, między Bulwarem Lotników Alianckich a ulicą Zabłocie, na terenie dawnej stacji Kraków – Wisła, która przestała działać w 2002 roku i od tego czasu teren był wykorzystywany jako dziki parking. Zgodnie z Programem Rewitalizacji, w dokumentacji projektowej założono rewaloryzację zieleni poprzez zachowanie istniejącej zieleni, a także nowe, uzupełniające nasadzenia drzew i krzewów, które mają stanowić barierę dla pyłu i hałasu z ulicy. Zaplanowano także powiązania widokowe z istniejącym otoczeniem poprzez zachowanie i wyeksponowanie elementów dawnej Stacji Wisła oraz powiązania komunikacyjne z istniejącym otoczeniem poprzez budowę i modernizację szlaków pieszych i rowerowych, w tym budowy stacji wypoczynkowej ze stojakami rowerowymi dla rowerzystów. Cały teren objęty inwestycją został wyposażony w małą architekturę.

W parku zaplanowano stworzenie 12 stref funkcjonalnych w zależności od pełnionych funkcji i docelowych użytkowników. Wśród nich są: strefy rekreacyjna (z miejscem np. na piknik), zabawowa z naturalnym placem zabaw, a także m.in. łąka kwietna, farma miejska (drewniane skrzynie umożliwiające wyhodowanie własnych warzyw i owoców), labirynt oraz parking dla rowerów. Całości dopełnia pawilon wielofunkcyjny, który został zaprojektowany w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju m.in. zastosowano ogrody deszczowe, zwiększające małą retencją przedmiotowego terenu. W projekcie zaplanowano także plenerową scenę z parkietem tanecznym.