Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Pawilonu Nr 3 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
19 625 492,34
Wartość dofinansowania:
3 167 841,07
Beneficjent:

Gmina Miejska Kraków

Jednostka Realizująca:

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie

Okres programowy:
2014-2020
Temat:
Ochrona środowiska,
Kategoria:
inwestycyjny
Stan:
w trakcie realizacji
Realizacja od:
2015-7-1
Realizacja do:
2020-12-31
Opis projektu

W ramach realizacji przedmiotowego projektu zmodernizowany zostanie budynek użyteczności publicznej stanowiący pawilon oznaczony numerem 3, wchodzący w skład kompleksu ZOL w Krakowie. Zakres projektu obejmuje głęboką, kompleksową modernizację Pawilonu nr 3 wraz z rozbudową o dwa dźwigi szpitalne, dwie klatki schodowe,  z zabudową balkonów, a także budową drogi wewnętrznej, ciągu pieszo – jezdnego oraz z przebudową infrastruktury technicznej. Wszystkie ww. działania wynikają bezpośrednio z przeprowadzonego z audytu energetycznego.

Rezultat

Dzięki realizacji projektu zostanie zwiększona efektywność energetyczna o 63.6%. Jednocześnie z ww. zadaniem zostaną zrealizowane prace tj. dotyczące generalnej przebudowy budynku, dobudowę nowych zewnętrznych klatek schodowych i dźwigów oraz budowę wewnętrznej drogi pożarowej.