Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
4 936 904,17 PLN
Wartość dofinansowania:
2 988 548,24 PLN
Beneficjent:

Gmina Miejska Kraków

Jednostka Realizująca:

Zarząd Zieleni Miejskiej

Okres programowy:
2014-2020
Temat:
Edukacja,
Kategoria:
inwestycyjny
Stan:
w trakcie realizacji
Realizacja od:
2016-8-1
Realizacja do:
2018-12-31
Opis projektu

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na modernizacji budynku Pawilonu Okocimskiego oraz zagospodarowaniu terenu wokół w celu adaptacji na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej. Planuje się adaptację budynku na cele prowadzenia edukacji z zakresu ochrony środowiska i przystosowywania się do następujących zmian klimatu.

Pomieszczenia służyć będą organizowaniu wykładów i warsztatów o tematyce ekologicznej z różnych dziedzin: od planowania przestrzennego miasta i okolic, przez transport i komunikację, zagrożenia dla środowiska i działania w związku z tym wymagane, promocję działań zmierzających do ochrony i rewitalizacji środowiska i działań związanych ze zmianami klimatu, aż po edukację ekologiczną i przyrodniczą dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Powstające pracownie będą służyły do bardziej specjalistycznych szkoleń, dla wybranych grup zainteresowanych. Nowa funkcja wymaga drobnych zmian w istniejącym układzie funkcjonalnym, odtworzenia warstw posadzkowych i izolacyjnych oraz wykonania na nowo wszystkich instalacji. Ośrodek edukacji ekologicznej będzie się charakteryzował nowoczesnym podejściem, uczestnicy poza wiedzą teoretyczną będą mogli nabyć umiejętności praktyczne nie tylko z zakresu wzrostu świadomości i wiedzy na temat lokalnego i regionalnego środowiska przyrodniczego, kształtowania wrażliwości na piękno przyrody i krajobrazu, zmian klimatycznych i związanych z tym problemów, ochrony ale również wzrost świadomości z zakresu zdrowego odżywiania, lokalnych produktów rolnych, ekologii w środowisku miejskim i wiejskim.