SlowFood-CE: Culture, Heritage, Identity and Food

Programy
Program Europa Centralna Projekt Slow Food
logo
Informacje o projekcie
Wartość:
972 000
Wartość dofinansowania:
826 200
Okres programowy:
2014-2020
Temat:
Kultura, Turystyka,
Kategoria:
nieinwestycyjny
Stan:
w trakcie realizacji
Realizacja od:
2017-6-1
Realizacja do:
2020-5-30
Opis projektu

Historia projektu

Działania projektowe w SlowFood-CE wynikają z poprzednich działań, realizowanych w latach 2012-2014. Wydział Promocji i Turystyki (wtedy Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta) realizował projekt CENTRAL MARKETS. Celem projektu było stworzenie produktu turystycznego opartego o tradycyjne i atrakcyjne dla turystów place targowe w centrum Krakowa (Stary i Nowy Kleparz, UNITARG pod Halą Targową, Plac Nowy, Plac na Stawach, Rynek Dębnicki). Projekt spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem spółek kupieckich zarządzających placami, mediów oraz samych turystów - w zgodnej opinii zarządców targowisk zwiększyła się liczba turystów (przede wszystkim zagranicznych) odwiedzających place. Projekt zakończył się wspólną deklaracją UMK i targowisk o kontynuacji działań, szczególnie w przypadku pozyskania nowych środków europejskich. Na początku 2015 r. Kraków został zaproszony do grupy partnerów przygotowujących nowy projekt, który – ze względu na bliskość merytoryczną – jest naturalną kontynuacją, ale też rozszerzeniem projektu CENTRAL MARKETS.

Idea Projektu

Celem projektu SlowFood-CE jest prezentacja miast i regionów Europy Środkowej poprzez wspólną tradycję kulinarną, z wyeksponowaniem kulturotwórczej funkcji produktów żywnościowych oraz ich roli dla zachowania i pielęgnowania lokalnej tradycji. Dzięki realizacji projektu zostanie opracowana – w formie dokumentów strategicznych i działań pilotażowych – oferta produktowa dla turystyki przyjazdowej opartej o wspólną tradycję kulinarną i idee ruchu SLOW FOOD. Dzisiaj Slow Food to organizacja a zarazem idea i ruch społeczny skupiający osoby zainteresowane ochroną tradycyjnej kuchni różnych regionów świata i związanych z tym upraw rolnych i nasion, zwierząt hodowlanych i metod prowadzenia gospodarstw, charakterystycznych dla tych regionów. Powstała jako akt protestu wobec fast-foodu, a wydarzeniem, które uznaje się za początek SLOW FOODU było otwarcie lokalu Mc Donalda przy Hiszpańskich Schodach w Rzymie. Obecnie Slow Food liczy ponad 150 tysięcy zarejestrowanych członków w ponad 150 krajach świata, a liczbę sympatyków ruchu szacuje się w milionach.

Partnerstwo

Lider projektu: Stowarzyszenie SLOW FOOD (Włochy) Partnerzy Projektu: Miasto Wenecja, Uniwersytet Nauk o Gastronomii (Bra) –Włochy Miasto Dubrownik, Stowarzyszenie Kinookus (Dubrownik) – Chorwacja Centrala Ruchu Turystycznego Brno-Południowe Morawy, Slow Food Brno – Czechy Miasto Kecskemet, Stowarzyszenie Tradycji Regionu Kiskunság - Węgry Miasto Kraków, Slow Food Polska (Kraków) – Polska

Budżet projektu

Całkowity budżet projektu (2017-2020) – 2 520 000 EURO (w tym 75% lub 85% ze środków UE – dla Krakowa 85%). Budżet Krakowa (2017-2020) – 228 705 EURO, w tym: 194 399 EURO (85%) ze środków UE i 34 306 EURO (15%) wkładu własnego. Projekt realizowany jest w formule refundacji wydatków przez Program.

 

Rezultat

Działania priorytetowe dla Krakowa

W realizacji projektu proponowane jest podejście rozwijania działań odpowiadających swym zakresem tematyce projektu, JUŻ REALIZOWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ PT oraz ich finansowanie ze środków UE.

Najważniejsze planowane kierunki działań:

• Dalsza promocja tradycyjnych miejskich placów targowych – działanie zapoczątkowane w projekcie UE „CENTRAL MARKETS” (2012-2014), wymagające kontynuacji.

• Podnoszenie jakości oferty kulinarnej poprzez rozwinięcie akcji rekomendacji krakowskich restauracji, realizowanej od 2006 roku.

• Aplikacja mobilna o ofercie produktów regionalnych i tradycyjnych w Krakowie, łączące ofertę handlową (targowiska, sklepy, imprezy specjalne, jak Targ Pietruszkowy) oraz gastronomiczną (restauracje, bary, kawiarnie) – większa dostępność i aktualność treści, których poszukuje turysta.

• Rozwój idei SLOW QUARTER, zapisanej w Strategii Rozwoju Turystyki, zakładającej stworzenie w wybranych dzielnicach miasta (Podgórze, Kazimierz, Zabłocie) enklaw „slow turystyki” opartej o lokalne produkty, oryginalne rzemiosła, ciekawą ofertę kulturalną i gastronomiczną.

Finalnym efektem projektu będzie przygotowanie, wspólnie z szeroko rozumianą branżą gastronomiczną i „slow”, kulinarnego produktu Krakowa opartego o bogatą tradycję kuchni królewskiej, dworskiej i mieszczańskiej, obejmującego m.in. degustacje i stałe oferty w restauracjach, szlaki tematyczne (np. street food, kuchnia królowej Bony, kuchnia Galicji, itp.), wydawnictwa promocyjne i informatory turystyczne.