Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej na odcinku od ul. Rożena Jaksy do ul. Teligi w Krakowie

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
1 266 993,96 PLN
Wartość dofinansowania:
1 076 944,84 PLN
Beneficjent:

Gmina Miejska Kraków

Jednostka Realizująca:

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

Okres programowy:
2014-2020
Temat:
Turystyka, Drogi i transport,
Kategoria:
inwestycyjny
Stan:
w trakcie realizacji
Realizacja od:
2016-10-17
Realizacja do:
2017-8-31
Opis projektu

Projekt jest zlokalizowany w pd-wsch. cz. Krakowa w Dzielnicy XII. Przebieg ścieżki oraz chodnika dostosowano do terenu istniejącego. Ścieżka rowerowa i chodnik będą powiązane:

• z istniejącym chodnikiem i ścieżką rowerową, znajdującą się od strony pd-wsch. projektowanej ścieżki, za skrzyżowaniem ul. L. Teligi z ul. J. Kurczaby,

• z istniejącą jezdnią asfaltową za skrzyżowaniem z ul. Bieżanowską dochodzącą do ul. W. Rożena, zlokalizowaną od strony płn-zch przedmiotowej ścieżki wraz z chodnikiem.

Projekt obejmuje budowę ścieżki rowerowej i przebudowę chodnika położonego w pasie drogowym ul. Wielickiej w miejscu istniejącego chodnika o nawierzchni asfaltowej oraz z płyt betonowych 50x50x7cm i 30x30x5cm.

Łączna dł. ścieżki wyniesie ok.1,52 km.

Nawierzchnia ścieżki będzie wykonana z betonu asfaltowego koloru szarego. Na dojazdach do skrzyżowań z drogami publicznymi oraz na długości peronów tramwajowych, a także na odcinkach skrzyżowań ścieżki z ciągiem pieszym zastosowano nawierzchnię ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego koloru czerwonego.

Nawierzchnia chodnika będzie wykonana z betonowej kostki brukowej koloru szarego.

Przewidziano obniżenie krawężników w miejscach przecięcia z drogami oraz oznakowanie poziome, podnoszące bezpieczeństwo użytkowników i umożliwiające dobrą widoczność w nocy. Ścieżka dostępna będzie przez cały rok gdyż w okresie zimowym ścieżki rowerowe odśnieżane są na równi z ciągami pieszymi i jezdniami. Projekt spełnia wymogi CROW określone w Podręczniku do projektowania tras rowerowych. W zakresie sieci uzbrojenia terenu przewiduje się wymianę opraw i słupów oświetleniowych, zabezpieczenie istniejącej sieci rurami ochronnymi oraz przebudowa słupa teletechnicznego.