Growing Internationally – Krakow`s economy on the rise

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
1 953 308,50
Wartość dofinansowania:
1 660 312,23
Okres programowy:
2014-2020
Kategoria:
nieinwestycyjny
Stan:
w trakcie realizacji
Realizacja od:
2016-5-16
Realizacja do:
2018-12-31
Opis projektu

Projekt Growing Internationally – Krakow`s economy on the rise (Wzrastając Międzynarodowo – rosnąca gospodarka Krakowa) ma na celu wykreowanie wizerunku gospodarczego Krakowa, Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego oraz Województwa Małopolskiego jako regionu atrakcyjnego dla inwestycji i prowadzenia działalności gospodarczej oraz regionu nowoczesnych rozwiązań w gospodarce, opartych na współpracy biznesu, samorządu i nauki.

Projekt zakłada zwiększenie potencjału MŚP regionu poprzez kreowanie sieci współpracy z partnerami ukraińskimi, stworzenie warunków dla ich ekspansji na rynek ukraiński oraz poprzez kreowanie sieci współpracy lokalnych środowisk naukowych, biznesowych i start-upowych i promowanie ich jako mocnego wsparcia dla marki Krakowa i Małopolski. W ramach realizacji projektu zaplanowano organizację trzech misji przyjazdowych dla 45 przedsiębiorców z Ukrainy, organizacja dwóch misji wyjazdowych dla 30 przedsiębiorców regionalnych na Ukrainę oraz uczestnictwo pracowników Urzędu Miasta Krakowa w trzech edycjach targów inwestycyjnych Real Expo w Monachium.

 

 

Rezultat

Projekt Growing Internationally – Krakow`s economy on the rise przyczyni się do:

  • stworzenia sieci współpracy pomiędzy małopolskimi przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu, pracownikami naukowymi i studentami zainteresowanymi komercjalizacją wyników ich badań a ich odpowiednikami na Ukrainie,
  • stworzenia warunków, dzięki którym Kraków i Małopolska nie staną się jedynie przystankiem dla ukraińskich przedsiębiorców i start-upów na drodze na zachód, ale trwale zwiąże ich z Krakowem i Małopolską,
  • wzmocnienia wizerunku gospodarczego regionu, wzrostu liczby przedsiębiorstw sprawnie działających na terenie Krakowa i Małopolski, poszerzenia rynków zbytu dla polskich MŚP (poprzez ekspansję na rynek ukraiński).
  • wykreowania w środowisku biznesowym mocnej, stabilnej i konkurencyjnej marki Krakowa jako miasta atrakcyjnego inwestycyjnie oraz promocji potencjału gospodarczego i możliwości miasta.