Projekty rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Rozbudowa al. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granicy miasta Krakowa

Programy

Informacje o projekcie

Wartość: 209 884 946,45 PLN
Wartość dofinansowania: 102 756 732,90 PLN
Beneficjent:

Gmina Miejska Kraków

Jednostka Realizująca:

ZIKiT

Okres programowy: 2014-2020
Temat: Drogi i transport,
Kategoria: inwestycyjny
Stan: w trakcie realizacji
Realizacja od: 2016-3-23
Realizacja do: 2021-12-31

Opis projektu

Projekt obejmuje rozbudowę istniejącej Al. 29 Listopada (od ul. Opolskiej do granic miasta) na długości ok. 2,6 km z przebudową obiektów inżynierskich, rozbudową, przebudową i budową infrastruktury: odwodnienia, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej i kolidującego uzbrojenia. Planowany przebieg trasy pokrywa się z istniejącą trasą ulicy. Realizowany projekt zapewni nośność 115 kN/oś.

W ramach projektów zrealizowane zostaną między innymi:

- przebudowa Al. 29 Listopada i dróg bocznych,

- przebudowa 2 wiaduktów kolejowych,

- budowa systemu odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające;

- przebudowa i budowa urządzeń i sieci infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, kanału technologicznego, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, gazowych, cieplnych i in. w zakresie objętym inwestycją;

- oświetlenie drogowe w zakresie objętym inwestycją w technologii LED.