Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
25 020 902,23 PLN
Wartość dofinansowania:
18 987 308,00 PLN
Jednostka Realizująca:

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

Okres programowy:
2007-2013
Temat:
Drogi i transport,
Kategoria:
inwestycyjny
Stan:
w trakcie realizacji
Realizacja od:
2012-2-16
Realizacja do:
2015-11-30
Miejsce realizacji:
Totus Tuus, Kraków Pokaż na mapie
Opis projektu

Przedmiotem projektu była budowa układu komunikacyjnego, który obsługiwać będzie budowane Centrum Jana Pawła II (CJPII) w Krakowie. Inwestycja polegała na budowie drogi dojazdowej (ul. Św. Brata Alberta) od istniejącej ul. Herberta do małego ronda o dł. ok. 198 m, drogi dojazdowej (ul. Totus Tuus) o dł. ok. 224 m, małego ronda o średnicy 33 m (łączącego w/w nowe ulice), odcinka drogi o dł. ok. 700 m od wybudowanego ronda do wjazdu do CJPII wraz z budową nowego mostu przez rzekę Wilgę o długości ok. 35 m oraz włączeniu ul. Marcika do projektowanego układu komunikacyjnego (skrzyżowanie). Kraków jest jednym z najważniejszych ośrodków miejskich w Polsce, a także regionalnym i międzynarodowym ośrodkiem życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego.

 

Celem bezpośrednim projektu było zapewnienie dogodnego układu drogowego gwarantującego połączenie budowanego Centrum Jana Pawła II w Krakowie z miejskim układem ulic.

 

Do celów pośrednich projektu należą:

- oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i towarowych poprzez sprawny przepływ pojazdów;

- zwiększenie przepustowości drogi;

- poprawa dostępności użytkowników drogi do sieci dróg lokalnych w bliskim sąsiedztwie Centrum Jana Pawła II;

- redukcja negatywnego oddziaływania szkodliwych składników emisji spalin, hałasu, drgań;

- poprawa dostępności do strefy aktywności turystyki sakralnej Centrum Jana Pawła II;

- poprawa sieci komunikacyjnej i infrastruktury drogowej w bezpośrednim otoczeniu Centrum Jana Pawła II;

- poprawa skomunikowania lokalnego układu transportowego.