Aktualności

Trzy projekty Gminy z dodatkowym dofinansowaniem

W październiku trzy projekty Gminy Miejskiej Kraków z zakresu transportu publicznego otrzymały dodatkowe pule dofinansowania w związku z uwolnieniem środków z rezerw finansowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Zaproszenie na Konferencję Przedstawicieli Samorządów

W dniach 23 – 24 listopada 2015 r. w Centrum Konferencyjnym Kopernika, przy ulicy Kopernika 30, w Warszawie odbędzie się konferencja pt. "Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców?". Konferencja będzie podsumowaniem innowacyjnego projektu partnerskiego  pn. „Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego” (MJUP).

Blisko 700 tys. zł dla Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych

Dzięki oszczędnościom, jakie pojawiły się w Małopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2007-2013, projekt Gminy Miejskiej Kraków, znajdujący się na liście rezerwowej, został wybrany do dofinansowania i otrzyma 678 300 zł na adaptację i modernizację infrastruktury dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Z. Klemensiewicza w Krakowie.

Proponowane kryteria oceny projektów dotyczących usług społecznych

Na najbliższym posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 zostaną przyjęte kryteria wyboru projektów w ramach Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT.

Środki unijne na modernizację i doposażenie pracowni Zespołu Szkół Chemicznych

W związku z oszczędnościami, jakie pojawiły się w Małopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym, kolejna krakowska szkoła zawodowa, która ubiegała się o dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego w 2014 r., uzyskała dofinansowanie w wysokości 374 tys. zł.

INTERREG świętuje – projekt CENTRAL MARKETS nagrodzony!

Unijny mechanizm INTERREG, znany też jako Europejska Współpraca Terytorialna obchodzi w tym roku 25 urodziny. Podczas zorganizowanej w Luksemburgu jubileuszowej konferencji (15-16.09.2015) nagrodzone zostały najciekawsze projekty współpracy, a wśród nich CENTRAL MARKETS, realizowany m.in. przez Miasto Kraków. Być może to dobry prognostyk w zbliżających się kolejnych wspólnotowych konkursach?

Efekty realizacji projektu „Modernizacja DPS ul. Łanowa 41 – budynek 41b”

Trwają procedury związane z końcowym rozliczeniem projektu „Modernizacja DPS ul. Łanowa 41 – budynek 41b", tj. wypłatą płatności końcowej. Zadanie realizowane było w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem" wdrażanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. 

Konkurs „Europa to My”

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Radio Zet oraz Program Pierwszy Telewizji Polskiej zorganizowali konkurs pod nazwą: „Europa to My”.

Zapraszamy do głosowania na projekty krakowskie.

Podpisane umowy o dofinansowanie projektów placówek opiekuńczo-wychowawczych

W dniach 14-15 maja 2015 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie odbyło się uroczyste podpisanie umów z  nowymi Beneficjentami projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem" – przedstawicielami Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych typu interwencyjnego.

Chorwaccy dziennikarze wizytują krakowskie inwestycje

13 maja 2015 r. Urząd Miasta Krakowa gościł troje dziennikarzy z Chorwacji, realizujących materiał na temat pozyskiwania przez Kraków  środków europejskich.