Projekt Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie z decyzją o dofinansowaniu

Dnia 8 lutego 2018 r. Uchwałą nr 178/18 Zarządu Województwa Małopolskiego został wybrany do dofinansowania projekt realizowany przez Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie pn.  „Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Krakowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 , 9. Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa.

Projekt  Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie z decyzją o dofinansowaniu
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

Dnia 8 lutego 2018 r. Uchwałą nr 178/18 Zarządu Województwa Małopolskiego został wybrany do dofinansowania projekt realizowany przez Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie pn.  „Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Krakowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 , 9. Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa.

Całkowita wartość projektu to prawie 4 mln zł, z czego dofinansowanie wyniesie ponad 3,7 mln zł.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: JERZY ZIELIŃSKI
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także