Aktualności

Chorwaccy dziennikarze wizytują krakowskie inwestycje

13 maja 2015 r. Urząd Miasta Krakowa gościł troje dziennikarzy z Chorwacji, realizujących materiał na temat pozyskiwania przez Kraków  środków europejskich.

Dofinansowanie ze środków szwajcarskich dla placówek opiekuńczo-wychowawczych

Na przełomie kwietnia i maja br. trzy krakowskie placówki opiekuńczo-wychowawcze typu interwencyjnego, które ubiegały się o środki w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem" współfinansowanego ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, otrzymały pozytywną decyzję o przyznaniu dofinansowania.

Złożono wniosek na projekt dotyczący ochrony powietrza w Małopolsce

W dniu 14 kwietnia 2015 r. do Komisji Europejskiej został złożony pełny wniosek na projekt zintegrowany w ramach programu LIFE pn: „Wdrażanie Programu jakości powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.

To już drugi etap procedury selekcji projektów w ramach obecnego naboru wniosków o dofinansowanie działań na rzecz środowiska i klimatu.

Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Gminie Miejskiej Kraków – zakończono projekt VETPRO_COM

W styczniu 2015 r. zakończyła się realizacja projektu Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Gminie Miejskiej Kraków (projekty wymiany doświadczeń VETPRO_COM nr: 2013-2-PL1-ESF03-43129). Jest to jedno z przedsięwzięć projektu systemowego Ministerstwa Edukacji Narodowej współfinansowanego przez Unię Europejską pn. „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych”.

Uwagi Krakowa do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WM na lata 2014-2020

W ramach konsultacji społecznych Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Gmina Miejska Kraków zgłosiła blisko sto uwag do przedmiotowego dokumentu.

Środki unijne na Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Krakowa

Gmina Miejska Kraków podpisała umowę o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Krakowa.

Miliony na modernizację Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

Gmina Miejska Kraków podpisała umowę o dofinansowanie projektu Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, złożonego w ramach konkursu do Programu PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych dofinansowanego z funduszy norweskich i EOG 2009-2014.