„Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków”

W dniu 25 kwietnia br. Gmina Miejska Kraków podpisała umowę o dofinansowanie dla projektu pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków”.  Projekt realizowany jest w ramach poddziałania 4.3.1 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. W ramach przedsięwzięcia o całkowitej wartości 22 568 560 zł i dofinansowaniu unijnym na poziomie 12 674 803 zł przewidziana jest termomodernizacja 27 budynków oświatowych.

„Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków”
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

Modernizacja energetyczna budynków będzie obejmować, w zależności od potrzeb, zgodnie z audytem energetycznym: ocieplenie ścian zewnętrznych, stropów i stropodachów, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji CO, wymianę zasobników do ciepłej wody użytkowej, wykorzystanie OZE (jeden obiekt).

Realizacja projektu przyczyni się do obniżenia niskiej emisji, co w sytuacji Krakowa ma bardzo istotne znaczenie.

Realizacja projektu spowoduje m.in.:

redukcję emisji CO2 - 32,90%

zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową dla budynków - 44,35 %

redukcję emisji pyłów PM10 i PM2,5 - 44,65%.

Inwestycja będzie realizowana w okresie do końca 2019 r.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ADAM MICHALUK
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także