Innowacyjny, międzynarodowy projekt wspierania młodych przedsiębiorców wystartował w Krakowie.

To właśnie nasze miasto, obok sześciu innych w Europie, bierze udział w pionierskim programie akceleracyjnym, który ma opracować działania mające w przyszłości stanowić wzór dla rozwiązań w całej UE. CERIecon Playpark powstał w ramach realizacji „CERIecon - CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network”, realizowanego w ramach Programu Interreg Europa Środkowa.

Innowacyjny, międzynarodowy projekt wspierania młodych przedsiębiorców wystartował w Krakowie.
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

Założenia Playpark – Kraków oparte są na:

• wyposażonej przestrzeni fizycznej (pomieszczeniu/pomieszczeniach) dla rozwoju pomysłów i zakładania przedsiębiorstw,

• tworzeniu innowacji i rozwijaniu dobrych praktyk w połączeniu z:

• konkretnymi działaniami lokalnymi ukierunkowanymi na wyzwania związane z uruchamianiem działalności gospodarczej i jej rozwoju spowodowanymi regionalnymi uwarunkowaniami.

Koncepcja CERIecon Playpark ma na celu stworzenie optymalnego środowiska do generowania pomysłów, rozwoju, doskonalenia i przekształcania pomysłów w przedsiębiorców i młodych firmach w konkurencyjne i kompetentne organizacje gotowe na rynki i konkurentów.

To projekt międzynarodowy. Obok Krakowa biorą w nim także udział następujące miasta: Wiedeń, Wenecja, Stuttgart, Bratysława, Brno i Rijeka. W Krakowie obok Urzędu Miasta równorzędnym partnerem projektu jest Izba Przemysłowo Handlowa. Według założeń projektu, opracowane i testowane w ramach jego realizacji działania mają być w przyszłości wprowadzane w innych krajach UE.

Krakowski Playpark funkcjonuje w oparciu o współpracę ze Stowarzyszeniem Centrum B1. Wystartował w październiku 2017 roku. Umieszczony został w Nowej Hucie, na Osiedlu Centrum B1. Ulokowanie Playparku w tej właśnie dzielnicy wiąże się z planami Gminy na promocję Nowej Huty opartą m.in., na ukazywaniu jej potencjału dla start upów, budowaniu marki dzielnicy w oparciu o przedsiębiorczość i innowacyjność.

W Playparku start upy korzystają z możliwości udziału w szkoleniach dotyczących podstaw prawnych i organizacyjnych zakładania biznesu, ale także prezentacji produktu przed inwestorami, nawiązywania kontaktów oraz internacjonalizacji produktu. Uczestnicy szkoleni są nie tylko przez teoretyków, ale i praktyków – ludzi zajmujących się na co dzień kwestiami marketingu i PR, przedsiębiorcami działającymi w branżach high tech itp.

W Listopadzie 2017 roku uczestnicy Playparku wzięli udział w kilkudniowym wyjeździe do Playparku Rijeka, podczas którego nie tylko uczestniczyli w spotykaniach networkingowych z start upami z Chorwacji, ale też brali udział w szkoleniach, dotyczących między innymi podstaw crowdfundingu, czy tzw. „pitchingu”, czyli krótkiej prezentacji najważniejszych i najatrakcyjniejszych elementów produktu. Z kolei w pierwszych dniach grudnia w Krakowie gościli uczestnicy Playpark Brno, także uczestnicząc w spotkaniach networkingowych i szkoleniach z polskimi uczestnikami.

Obecnie przygotowywane są i realizowane dalsze szkolenia, m.in.:

• Warsztaty z "pitchowania" swojego startupu

• Relacje z inwestorami i rodzaje finansowania

• Analiza rodzajów działalności gospodarczej

• Wstęp do prawa o spółkach cywilnych i formach prowadzenia startupu

• Projekt i doskonalenie marki

• Rola mediów społecznościowych w XXI wieku i sposoby ich wykorzystania

• Budowanie wizerunku marki i administracja.

• Administracja mediów społecznościowych i marketing

Pokaż metkę
Osoba publikująca: NATALIA BIERNAT
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także
W dniu 15.02.2018 r Gmina Miejska Kraków podpisała umowy o dofinansowanie dla czterech ścieżek rowerowych: Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i  Lublańskiej do estakady  wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (całkowita wartość projektu ok. 5,56 mln zł, w tym ok. 4,42 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Zakopiańskiej na odcinku od pętli tramwajowej w Łagiewnikach do przystanku tramwajowego przy ul. Siostry Faustyny (całkowita wartość projektu ok. 1,23 mln zł, w tym ok. 1,04 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (całkowita wartość projektu ok. 5,43 mln zł, w tym ok. 3,33 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (całkowita wartość projektu ok. 2,17 mln zł, w tym ok. 1,84 mln dofinansowanie z UE) W dniu 05.03.2018 r. Gmina Miejska Kraków podpisała umowę o dofinansowanie dla kolejnej ścieżki rowerowej „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie” Całkowita wartość projektu to ok. 5,76 mln zł, w tym ok. 4,23 mln dofinansowanie z UE Inwestycje realizowane są w ramach Poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT, Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.