Termomodernizacja Pawilonu Nr 3 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie

5 lutego 2018 r Gmina Miejska Kraków podpisała umowę o dofinansowanie dla projektu: Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Pawilonu Nr 3 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie, który będzie realizowany w ramach Poddziałania 4.3.1 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT, Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Termomodernizacja Pawilonu Nr 3 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

Całkowita wartość projektu 19 625 492,34 PLN, zaś wartość dofinansowania  3 167 841,07 PLN Zakończenie projektu planowane jest na 31.12.2020 r.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: JERZY ZIELIŃSKI
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także