Fundusze europejskie rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Umowa o dofinansowanie projektu „Od idei do zmiany – Plan Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej” podpisana

27 lutego bieżącego roku zawarto umowę o dofinansowanie dla projektu Gminy Miejskiej Kraków „Od idei do zmiany – Plan Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej” został wybrany do dofinansowania. Umowa została zawarta z Instytucją Pośredniczącą/Wdrażającą Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 – Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

- Całkowity koszt projektu: 4 920 000 zł

- Wartość kosztów kwalifikowanych: 4 000 000 zł

- Wartość dofinansowania: 3 400 000 zł

Zakończenie realizacji zaplanowane jest na 15 grudnia 2023 roku.

Zakres projektu obejmuje:

- przeprowadzenie Kompleksowych Badań Ruchu w części ankietowej i pomiarowej,

- opracowanie raportu – uwzględnienie aspektów środowiskowych w procesie przygotowania SUMP,

- przeprowadzenie kampanii informacyjno – promocyjnej.

Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności przyczyni się do realizacji wynikających ze Strategii Rozwoju Krakowa wyzwań w zakresie uczynienia Obszaru Metropolitalnego Krakowa bardziej zintegrowanym, zwartym terytorium, co pozwoli na zwiększenie jego konkurencyjności. Proces opracowania dokumentu bierze pod uwagę znaczenie zintegrowanego planowania zrównoważonego rozwoju transportu w obszarze Metropolii Krakowskiej. Przygotowany zostanie kompleksowy dokument angażujący jednostki odpowiedzialne za zarządzanie strategiczne, a także stosujący jednolite podejście ro rozwiązywania zagadnień z zakresu mobilności miejskiej

pokaż metkę
Osoba publikująca: ADAM MICHALUK
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Data publikacji: 2023-03-01
Data aktualizacji: 2023-03-01
Powrót

Zobacz także

Znajdź