Projekty z zakresu transportu miejskiego z dofinansowaniem

3 października Gmina Miejska Kraków zawarła umowy o dofinansowanie dla dwóch projektów z zakresu budowy i modernizacji linii tramwajowych.

Projekty, dla których zawarto umowy to Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 priorytet: VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, działanie: 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego.

Projekty z zakresu transportu miejskiego z dofinansowaniem
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

Projekt Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, którego koszt całkowity wynosi 139 767 759,34 zł, a dofinansowanie 76 457 668,80 zł obejmuje modernizację7 odcinków torowisk: w ul. Basztowej, Zwierzynieckiej, Kościuszki, Krakowskiej, Solidarności, Starowiślnej, Królewskiej, Podchorążych, Bronowickiej i w obrębie Ronda Kocmyrzowskiego.

Projekt Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej, którego koszt całkowity wynosi 378 914 203,93 zł, a dofinansowanie: 151 233 429,65 zł. Zakres rzeczowy projektu obejmuje między innymi budowę nowej linii tramwajowej oraz przebudowę istniejącej linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przebudowę pętli tramwajowej Krowodrza Górka oraz budowę pętli autobusowo-tramwajowej Górka Narodowa wraz z terminalem autobusowo-tramwajowym po zachodniej stronie planowanego węzła al. 29 Listopada z projektowaną ul. Iwaszki i parkingiem wielopoziomowym w systemie P&R, budowę miejsc postojowych w systemie P&R w rejonie pętli tramwajowej Krowodrza Górka i skrzyżowania Trasy Wolbromskiej z ul. Pachońskiego oraz w rejonie pętli na Górce Narodowej, budowę dwóch parkingów w systemie P&R w rejonie pętli tramwajowej Krowodrza Górka i przy skrzyżowaniu dróg w śladzie Trasy Wolbromskiej z ul. Pachońskiego, rozbudowę i integrację Inteligentnego Systemu Transportowego (systemy monitoringu, sygnalizacji świetlnej, informacji pasażerskiej, obszarowego sterowania ruchem).

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ADAM MICHALUK
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także
W dniu 15.02.2018 r Gmina Miejska Kraków podpisała umowy o dofinansowanie dla czterech ścieżek rowerowych: Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i  Lublańskiej do estakady  wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (całkowita wartość projektu ok. 5,56 mln zł, w tym ok. 4,42 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Zakopiańskiej na odcinku od pętli tramwajowej w Łagiewnikach do przystanku tramwajowego przy ul. Siostry Faustyny (całkowita wartość projektu ok. 1,23 mln zł, w tym ok. 1,04 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (całkowita wartość projektu ok. 5,43 mln zł, w tym ok. 3,33 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (całkowita wartość projektu ok. 2,17 mln zł, w tym ok. 1,84 mln dofinansowanie z UE) W dniu 05.03.2018 r. Gmina Miejska Kraków podpisała umowę o dofinansowanie dla kolejnej ścieżki rowerowej „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie” Całkowita wartość projektu to ok. 5,76 mln zł, w tym ok. 4,23 mln dofinansowanie z UE Inwestycje realizowane są w ramach Poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT, Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.