górne tło

Projekty z zakresu transportu miejskiego z dofinansowaniem

3 października Gmina Miejska Kraków zawarła umowy o dofinansowanie dla dwóch projektów z zakresu budowy i modernizacji linii tramwajowych.

Projekty, dla których zawarto umowy to Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 priorytet: VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, działanie: 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego.

Projekt Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, którego koszt całkowity wynosi 139 767 759,34 zł, a dofinansowanie 76 457 668,80 zł obejmuje modernizację7 odcinków torowisk: w ul. Basztowej, Zwierzynieckiej, Kościuszki, Krakowskiej, Solidarności, Starowiślnej, Królewskiej, Podchorążych, Bronowickiej i w obrębie Ronda Kocmyrzowskiego.

Projekt Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej, którego koszt całkowity wynosi 378 914 203,93 zł, a dofinansowanie: 151 233 429,65 zł. Zakres rzeczowy projektu obejmuje między innymi budowę nowej linii tramwajowej oraz przebudowę istniejącej linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przebudowę pętli tramwajowej Krowodrza Górka oraz budowę pętli autobusowo-tramwajowej Górka Narodowa wraz z terminalem autobusowo-tramwajowym po zachodniej stronie planowanego węzła al. 29 Listopada z projektowaną ul. Iwaszki i parkingiem wielopoziomowym w systemie P&R, budowę miejsc postojowych w systemie P&R w rejonie pętli tramwajowej Krowodrza Górka i skrzyżowania Trasy Wolbromskiej z ul. Pachońskiego oraz w rejonie pętli na Górce Narodowej, budowę dwóch parkingów w systemie P&R w rejonie pętli tramwajowej Krowodrza Górka i przy skrzyżowaniu dróg w śladzie Trasy Wolbromskiej z ul. Pachońskiego, rozbudowę i integrację Inteligentnego Systemu Transportowego (systemy monitoringu, sygnalizacji świetlnej, informacji pasażerskiej, obszarowego sterowania ruchem).

dolne t�o