Dofinansowanie dla Programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu miasta Krakowa

27 czerwca br. projekt pn. Realizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Krakowa do 2032 r. uzyskał pozytywną ocenę Zarządu Województwa Małopolskiego i został wybrany do dofinansowania. Projekt realizowany będzie w ramach Poddziałania 5.2.1.Gospodarka odpadami – ZIT.

Dofinansowanie dla Programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu miasta Krakowa
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

Program usuwanie wyrobów zawierających azbest skierowany jest do mieszkańców Krakowa oraz przedsiębiorców działających na terenie miasta i polega na współfinansowaniu przedsięwzięć związanych z usunięciem azbestu z obiektów rozumianych jako obiekty budowlane oraz z miejsc składowania odpadów zawierających azbest. Zakłada się, że w wyniku realizacji projektu z obszaru miasta zostanie usunięte co najmniej 2 240 Mg wyrobów zawierających azbest, a działania związane z usuwaniem odpadów prowadzone będą do końca roku 2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 4,7 mln zł, a przyznane dofinansowanie to 3,7 mln zł.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ADAM MICHALUK
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także
W dniu 15.02.2018 r Gmina Miejska Kraków podpisała umowy o dofinansowanie dla czterech ścieżek rowerowych: Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i  Lublańskiej do estakady  wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (całkowita wartość projektu ok. 5,56 mln zł, w tym ok. 4,42 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Zakopiańskiej na odcinku od pętli tramwajowej w Łagiewnikach do przystanku tramwajowego przy ul. Siostry Faustyny (całkowita wartość projektu ok. 1,23 mln zł, w tym ok. 1,04 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (całkowita wartość projektu ok. 5,43 mln zł, w tym ok. 3,33 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (całkowita wartość projektu ok. 2,17 mln zł, w tym ok. 1,84 mln dofinansowanie z UE) W dniu 05.03.2018 r. Gmina Miejska Kraków podpisała umowę o dofinansowanie dla kolejnej ścieżki rowerowej „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie” Całkowita wartość projektu to ok. 5,76 mln zł, w tym ok. 4,23 mln dofinansowanie z UE Inwestycje realizowane są w ramach Poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT, Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.