Muzeum Podgórza - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

Gmina Miejska Kraków otrzymała dofinansowanie dla projektu „Muzeum Podgórza - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1”  w ramach Poddziałania 6.1.1. Ochrona i opieka nad zabytkami - projekty większej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Muzeum Podgórza - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

Przedmiotem projektu są:

- prace konserwatorskie, restauratorskie, zabezpieczające przed zniszczeniem oraz roboty budowlane w obiekcie zabytkowym, który jest obecnie w złym stanie technicznym i wymaga podjęcia pilnych prac remontowych, które pozwolą uchronić obiekt przed degradacją (z uwagi na stan techniczny obiekt jest od dłuższego czasu nieużytkowany)

- prace związane z eksponowaniem w nowy sposób wartości zabytku, tj. kompleksowe zagospodarowanie otoczenia obiektu z elementami małej infrastruktury, oświetlenie, prowadzone będą też działania promocyjne i informacyjne o zabytkowym obiekcie (w tym umieszczenie informacji o obiekcie w ramach systemu MSIT), przygotowanie aranżacji wystawy stałej i wnętrz wraz z zakupem wyposażenia wystawy oraz wnętrz, związane z uruchomieniem w zabytku działalności kulturalnej.

W projekcie rozwinięte zostaną nowe funkcje kulturalne obiektu – powstanie w nim Muzeum Podgórza (jako oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa) prezentujące wartość historyczną zabytku i miejsca w jakim się znajduje, tj. Podgórza.

 

Wartość całkowita projektu wynosi 7,91 mln zł w tym dofinansowanie 4,17 mln zł.

Tagi: muzeum, kultura

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ADAM MICHALUK
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także
W dniu 15.02.2018 r Gmina Miejska Kraków podpisała umowy o dofinansowanie dla czterech ścieżek rowerowych: Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i  Lublańskiej do estakady  wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (całkowita wartość projektu ok. 5,56 mln zł, w tym ok. 4,42 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Zakopiańskiej na odcinku od pętli tramwajowej w Łagiewnikach do przystanku tramwajowego przy ul. Siostry Faustyny (całkowita wartość projektu ok. 1,23 mln zł, w tym ok. 1,04 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (całkowita wartość projektu ok. 5,43 mln zł, w tym ok. 3,33 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (całkowita wartość projektu ok. 2,17 mln zł, w tym ok. 1,84 mln dofinansowanie z UE) W dniu 05.03.2018 r. Gmina Miejska Kraków podpisała umowę o dofinansowanie dla kolejnej ścieżki rowerowej „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie” Całkowita wartość projektu to ok. 5,76 mln zł, w tym ok. 4,23 mln dofinansowanie z UE Inwestycje realizowane są w ramach Poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT, Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.