Europejski program wymiany dla przedsiębiorców

Program Erasmus dla młodych przedsiębiorców stanowi wsparcie dla przyszłych europejskich przedsiębiorców dla nabycia umiejętności, które są niezbędne do założenia lub prowadzenia własnej firmy w Europie.

Europejski program wymiany dla przedsiębiorców
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

W ramach programu początkujący przedsiębiorcy mają możliwość spotkania się i wymiany wiedzy oraz pomysłów na prowadzenie firmy z doświadczonymi przedsiębiorcami, u których przebywają i z którymi współpracują przez okres od 1 miesiąca do 6 miesięcy.

Pobyt ten jest częściowo finansowany przez Komisję Europejską. Korzyścią z udziału w programie jest czerpanie doświadczenia z kształcenia w miejscu pracy, w małym lub średnim przedsiębiorstwie w innym Państwie Uczestniczącym, jak również dostęp do nowych rynków, współpraca międzynarodowa i potencjalne możliwości współpracy z partnerami z zagranicy.

W programie może uczestniczyć:

- z jednej strony - początkujący przedsiębiorca, który:

• poważnie myśli o założeniu własnej działalności gospodarczej opartej na wykonalnym biznes planie;

• prowadzi działalność gospodarczą nie dłużej niż 3 lata,

- z drugiej strony – doświadczony przedsiębiorca przyjmujący.

W celu udziału w programie należy złożyć wniosek przy użyciu narzędzia do rejestracji oraz wskazać preferowany lokalny punkt kontaktowy. Należy także zapoznać się z przewodnikiem początkującego przedsiębiorcy oraz przewodnikiem przyjmującego przedsiębiorcy.

Więcej informacji o programie jest dostępnych na stronie: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php

Pokaż metkę
Osoba publikująca: NATALIA BIERNAT
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także
W dniu 15.02.2018 r Gmina Miejska Kraków podpisała umowy o dofinansowanie dla czterech ścieżek rowerowych: Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i  Lublańskiej do estakady  wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (całkowita wartość projektu ok. 5,56 mln zł, w tym ok. 4,42 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Zakopiańskiej na odcinku od pętli tramwajowej w Łagiewnikach do przystanku tramwajowego przy ul. Siostry Faustyny (całkowita wartość projektu ok. 1,23 mln zł, w tym ok. 1,04 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (całkowita wartość projektu ok. 5,43 mln zł, w tym ok. 3,33 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (całkowita wartość projektu ok. 2,17 mln zł, w tym ok. 1,84 mln dofinansowanie z UE) W dniu 05.03.2018 r. Gmina Miejska Kraków podpisała umowę o dofinansowanie dla kolejnej ścieżki rowerowej „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie” Całkowita wartość projektu to ok. 5,76 mln zł, w tym ok. 4,23 mln dofinansowanie z UE Inwestycje realizowane są w ramach Poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT, Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.