Zaproszenie na Konferencję Przedstawicieli Samorządów

W dniach 23 – 24 listopada 2015 r. w Centrum Konferencyjnym Kopernika, przy ulicy Kopernika 30, w Warszawie odbędzie się konferencja pt. "Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców?". Konferencja będzie podsumowaniem innowacyjnego projektu partnerskiego  pn. „Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego” (MJUP).

Zaproszenie na Konferencję Przedstawicieli Samorządów
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

Projekt „Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego” realizowany był przez  Gminę Miejską Kraków - Urząd Miasta Krakowa (Lidera) oraz Gminę Miejską Poznań - Urząd Miasta Poznania (Partnera) w latach 2011-2015. Projekt  finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.6 Projekty innowacyjne.

Obecnie Produkt Końcowy projektu MJUP jest upowszechniany w 11 JST różnej wielkości: Warszawie, Gdańsku, Lublinie, Dąbrowie Górniczej, Tarnowie, Krośnie oraz w miastach i gminach należących do Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (KrOF): Czernichowie, Michałowicach, Niepołomicach, Skawinie i Zielonkach.

Konferencja skierowana jest przede wszystkim do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, jak również przedstawicieli administracji rządowej, parlamentu, ekspertów z sektora biznesu i nauki oraz przedstawicieli mediów, którym leży na sercu poprawa zarządzania w samorządzie terytorialnym.

Pierwszego dnia konferencji  odbędą się dyskusje panelowe dotyczące zasad ogólnych niezbędnych dla skutecznego ukierunkowania działań JST na poprawę jakości usług publicznych na poziomie strategicznym i operacyjnym połączone z prezentacją wsparcia,  jakie może w tym zakresie zaproponować Produkt projektu. 

W szczególności zaprezentowane zostaną praktyczne możliwości wykorzystania  Systemu STRADOM Celem konferencji jestzapoznanie i zachęcenie JST w Polsce do skorzystania z Produktu Końcowego projektu MJUP, na który składa się zbiór metod i narzędzi umożliwiających integrację systemu zarządzania jednostką samorządu terytorialnego oraz ukierunkowanie jej działań i zasobów na poprawę jakości życia mieszkańców.

Drugi dzień konferencji będzie poświęcony zagadnieniu - Czy i w jakim zakresie Produkt Projektu MJUP wspomaga zarządzanie zorientowane na cele. Podczas obrad zostaną zaprezentowane Plany wdrożenia Produktu projektu MJUP w samorządach objętych  upowszechnianiem, jak również opinie i doświadczenia samorządów i ekspertów zewnętrznych.

Patronat  honorowy nad konferencją objęło:

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Ministerstwo Finansów

Wśród Patronów honorowych są również:  Unia Metropolii Polskich oraz Związek Miast Polskich.

 

Konferencja jest objęta patronatem medialnym przez:

Dziennik „Rzeczpospolita”

Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”

Serwis Samorządowy PAP  - samorzad.pap.pl

 

Konferencja rozpoczyna się o godzinie 10:30 w dniu 23 listopada 2015 r. w Centrum Konferencyjnym Kopernika,  w Warszawie,  przy ulicy Kopernika 30. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje i rejestracja na konferencję są dostępne na stronie:  www.mjup-projekt.pl

Pokaż metkę
Osoba publikująca: NATALIA BIERNAT
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także
W dniu 15.02.2018 r Gmina Miejska Kraków podpisała umowy o dofinansowanie dla czterech ścieżek rowerowych: Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i  Lublańskiej do estakady  wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (całkowita wartość projektu ok. 5,56 mln zł, w tym ok. 4,42 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Zakopiańskiej na odcinku od pętli tramwajowej w Łagiewnikach do przystanku tramwajowego przy ul. Siostry Faustyny (całkowita wartość projektu ok. 1,23 mln zł, w tym ok. 1,04 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (całkowita wartość projektu ok. 5,43 mln zł, w tym ok. 3,33 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (całkowita wartość projektu ok. 2,17 mln zł, w tym ok. 1,84 mln dofinansowanie z UE) W dniu 05.03.2018 r. Gmina Miejska Kraków podpisała umowę o dofinansowanie dla kolejnej ścieżki rowerowej „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie” Całkowita wartość projektu to ok. 5,76 mln zł, w tym ok. 4,23 mln dofinansowanie z UE Inwestycje realizowane są w ramach Poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT, Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.