Środki unijne na modernizację i doposażenie pracowni Zespołu Szkół Chemicznych

W związku z oszczędnościami, jakie pojawiły się w Małopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym, kolejna krakowska szkoła zawodowa, która ubiegała się o dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego w 2014 r., uzyskała dofinansowanie w wysokości 374 tys. zł.

Środki unijne na modernizację i doposażenie pracowni Zespołu Szkół Chemicznych
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

Projekt, o całkowitej wartości 440 tys. zł., obejmuje zakup sprzętu techniczno-dydaktycznego oraz modernizację pracowni chemicznej w celu dostosowania stanu bazy lokalowej do wymogów zakupionego wyposażenia. Przedmiotowe działania przyczynią się do podniesienia jakości kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Chemicznych oraz dostosowania go do potrzeb rynku pracy, jak również do wzrostu liczby uczniów rekrutowanych do szkoły.

Produkty projektu będą także wykorzystywane do współpracy z sektorem prywatnym, w tym w związku z uczestnictwem szkoły w Klastrze LifeScience, założonym w 2006 roku jako inicjatywa małopolskich firm i instytucji, które połączyła wizja rozwoju innowacyjności w sektorze biotechnologii, farmacji, medycyny, produkcji żywności oraz pozostałych obszarach „life science”.

Projekt będzie realizowany do końca 2015 roku.

Adres:
ul.Krupnicza 44, Kraków
mapa

Pokaż metkę
Osoba publikująca: BEATA PIŚKIEWICZ-BYCZYŃSKA
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także
W dniu 15.02.2018 r Gmina Miejska Kraków podpisała umowy o dofinansowanie dla czterech ścieżek rowerowych: Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i  Lublańskiej do estakady  wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (całkowita wartość projektu ok. 5,56 mln zł, w tym ok. 4,42 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Zakopiańskiej na odcinku od pętli tramwajowej w Łagiewnikach do przystanku tramwajowego przy ul. Siostry Faustyny (całkowita wartość projektu ok. 1,23 mln zł, w tym ok. 1,04 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (całkowita wartość projektu ok. 5,43 mln zł, w tym ok. 3,33 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (całkowita wartość projektu ok. 2,17 mln zł, w tym ok. 1,84 mln dofinansowanie z UE) W dniu 05.03.2018 r. Gmina Miejska Kraków podpisała umowę o dofinansowanie dla kolejnej ścieżki rowerowej „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie” Całkowita wartość projektu to ok. 5,76 mln zł, w tym ok. 4,23 mln dofinansowanie z UE Inwestycje realizowane są w ramach Poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT, Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.