Aktualności

Projekt INTHERWASTE otrzymał dofinansowanie z Interreg Europe

Z przyjemnością informujemy, że Projekt INTHERWASTE Interregional Environmental Integration of Waste Management in European Heritage Cities (Międzyregionalna wymiana doświadczeń w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Miastach Europejskiego Dziedzictwa) został wybrany do dofinansowania w ramach Programu INTERREG EUROPE.

Baza konkurencyjności uruchomiona
Komunikat archiwalny 2015-12-23

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło stronę internetową właściwą do upubliczniania zapytań ofertowych w ramach projektów realizowanych przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie programowania 2014-2020. 

Pierwszy wniosek aplikacyjny dla projektu inwestycyjnego Gminy w perspektywie finansowej 2014-2020

1 grudnia Gmina Miejska Kraków złożyła pierwszy, w obecnej perspektywie finansowej 2014-2020, wniosek aplikacyjny o fundusze unijne dla zadania inwestycyjnego, rozpoczynając tym samym kolejny okres skutecznego pozyskiwania środków zewnętrznych. 

Trzy projekty Gminy z dodatkowym dofinansowaniem
Komunikat archiwalny 2015-11-10

W październiku trzy projekty Gminy Miejskiej Kraków z zakresu transportu publicznego otrzymały dodatkowe pule dofinansowania w związku z uwolnieniem środków z rezerw finansowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Blisko 700 tys. zł dla Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych

Dzięki oszczędnościom, jakie pojawiły się w Małopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2007-2013, projekt Gminy Miejskiej Kraków, znajdujący się na liście rezerwowej, został wybrany do dofinansowania i otrzyma 678 300 zł na adaptację i modernizację infrastruktury dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Z. Klemensiewicza w Krakowie.

Proponowane kryteria oceny projektów dotyczących usług społecznych

Na najbliższym posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 zostaną przyjęte kryteria wyboru projektów w ramach Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT.

Środki unijne na modernizację i doposażenie pracowni Zespołu Szkół Chemicznych

W związku z oszczędnościami, jakie pojawiły się w Małopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym, kolejna krakowska szkoła zawodowa, która ubiegała się o dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego w 2014 r., uzyskała dofinansowanie w wysokości 374 tys. zł.

Podziemia Rynku Głównego biją rekordy popularności

Minął dopiero miesiąc od otwarcia muzeum w podziemiach Rynku Głównego, a nowa atrakcja Krakowa przyciągnęła już prawie 30 tysięcy zwiedzających! „Tak wielkie zainteresowanie podziemnym Rynkiem utwierdza nas w przekonaniu, że pomysł utworzenia tam muzeum był trafiony. Cieszę się, że podziemny Rynek stał się kolejną, wspaniałą wizytówką miasta" -skomentował sukces ekspozycji Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.