Fundusze europejskie rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Aktualności

Rozpoczęła się realizacja projektu partnerskiego dotyczącego podniesienia jakości usług administracyjnych

2017-01-13

Gmina Miejska Kraków podpisała umowę o dofinansowanie dla projektu „Doskonalenie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej świadczonych w gminach Kraków, Biskupice, Skawina, Zabierzów, Jordanów i Libiąż” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ulic: Teligi i Ćwiklińskiej w Krakowie

2017-01-02

Gmina Miejska Kraków zawarła umowę o dofinansowanie projektu Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ulic: Teligi i Ćwiklińskiej w Krakowie.

Rozszerzenie oferty usług wsparcia psychologicznego dla osób i rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych

2017-01-02

Gmina Miejska Kraków zawarła umowę o dofinansowanie dla projektu "Rozszerzenie oferty usług wsparcia psychologicznego dla osób i rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 Poddziałanie 9.2.2 C. Wartość całkowita projektu wynosi 780 150,84 zł, w tym dofinansowanie 723 199,82 zł.

Plan Rozwoju Zbiorników Wodnych Przylasek Rusiecki

Komunikat archiwalny 2016-12-30

29 grudnia 2016 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy planów rozwoju zbiorników wodnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 dla 6. Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych.

Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu

Komunikat archiwalny 2016-12-30

Gmina Miejska Kraków podpisała umowę o dofinansowanie dla projektu "Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Wartość całkowita projektu wynosi 5 580 269,27 zł w tym dofinansowanie 2 567 555,65 zł.

Dofinansowanie dla projektu

Komunikat archiwalny 2016-12-30

Gmina Miejska Kraków zawarła umowę o dofinansowanie dla projektu "W sile wieku" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 Poddziałanie 9.2.2 B. Wartość całkowita projektu wynosi 9 450 490, 21 zł w tym dofinansowanie 8 760 604,42 zł.

Sukces projektu „Szkoła nauczycielką życia” na międzynarodowej konferencji w Warszawie

Komunikat archiwalny 2016-12-21

Krakowskie XIII LO jako jedyna szkoła z Polski, otrzymała zaproszenie do zaprezentowania swojego projektu "Szkoła nauczycielką życia", podczas międzynarodowej konferencja pn. "Granty norweskie i EOG na rzecz międzynarodowej mobilności, współpracy i rozwoju w edukacji".

Dwa krakowskie projekty z dziedziny promocji gospodarczej uzyskały dofinansowanie

Komunikat archiwalny 2016-07-11

Z przyjemnością informujemy, że w naborze ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działania 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałania 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski dwa projekty Krakowa: „Growing Internationally – Krakow`s economy on the rise” oraz „Małopolski Przemysł Spotkań: ICE Kraków – lider przemysłu spotkań południowej Polski” zostały wybrane do dofinansowania.

Pierwsza gminna inwestycja z dofinansowaniem w perspektywie finansowej 2014-2020

Komunikat archiwalny 2016-06-03

3 czerwca 2016 roku Gmina Miejska Kraków zawarła pierwszą umowę o dofinansowanie projektu inwestycyjnego w perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT.

Trzy partnerskie projekty nieinwestycyjne otrzymały dofinansowanie i rozpoczęła się ich realizacja

Komunikat archiwalny 2016-05-10

Przełom kwietnia i maja obfitował w pozytywne informacje dotyczące projektów nieinwestycyjnych.

Znajdź