Kolejne projekty z dofinansowaniem

5 grudnia 2017 r.  Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę o dofinansowanie projektów złożonych w ramach Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych.

Kolejne projekty z dofinansowaniem
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

Wśród projektów wybranych znajdują się projekty Gminy Miejskiej Kraków pt.:

Rozbudowa ścieżek pieszo – rowerowych i tras turystycznych wraz z wykonaniem oznakowania turystyczno –informacyjnego na obszarze Przylasku Rusieckiego”, dla którego wnioskodawcą jest ZIKiT, łączna wartość: 20 662 223,92 zł i dofinansowaniu   6 000 000,00 zł.

 „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w otoczeniu zbiornika nr 1” – dla którego wnioskodawcą jest Kraków Nowa Huta Przyszłości Spółka Akcyjna, łączna wartość: 9 593 889,58 zł i dofinansowanie: 5 264 939,37 zł.

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ADAM MICHALUK
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także