Fundusze europejskie rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Małopolska dla Klimatu - Kraków partnerem nowego Projektu Zintegrowanego Life

Gmina Miejska Kraków podpisała umowę o współpracy partnerskiej na realizację zintegrowanego projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA ,,Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”. Wspólnie z innymi 25 partnerami z terenu Małopolski działać będą na rzecz ograniczenia negatywnych skutków globalnego kryzysu klimatyczno-środowiskowego.

Projekt ma na celu pełne wdrożenie zapisów ,,Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”.

logo life

Ideą projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA jest usunięcie barier instytucjonalnych. W tym celu w 2021 roku, w strukturze Urzędu Miasta Krakowa, zatrudniono już 4 doradców ds. klimatu i środowiska. Dzięki ich działalności nastąpi zwiększenie świadomości na temat pilności kryzysu klimatycznego wśród mieszkańców, przedsiębiorców i decydentów. Będzie to skutkowało wzrostem wykorzystania dostępnych środków publicznych i prywatnych na ochronę klimatu.

Główne obszary działań to:

• opracowanie oraz aktualizacja strategicznych dokumentów i planów zarządzania energią i klimatem (np. strategii klimatycznej),

• nadzór nad inwentaryzacją gazów cieplarnianych w regionie,

• identyfikacja budynków publicznych zarządzanych przez Gminę, w celu poprawy efektywności energetycznej, montażu instalacji OZE i innych środków, które uczynią je neutralnymi dla klimatu,

• współpraca z Krakowskim Centrum Doradztwa Energetycznego, działającym przy Wydziale ds. Jakości Powietrza UMK w celu wymiany doświadczeń, dobrych praktyk oraz działań dostosowawczych,

• inspirowanie działań i doradztwo dla mieszkańców oraz przedsiębiorców – konsultacje w obszarach: energii odnawialnej, budynków energooszczędnych, redukcji emisji gazów cieplarnianych, neutralności klimatycznej oraz możliwości finansowania tych działań,

• prowadzeniu kampanii edukacyjnych i informacyjnych na temat pilności kryzysu klimatycznego, wpływu kryzysu na życie codzienne, promowanie odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej, budownictwa niskoemisyjnego,

• działania na rzecz przeciwdziałaniu ubóstwu energetycznemu, głównie poprzez wdrożenie pilotażowego programu rozproszonej elektrowni społecznej z odnawialnych źródeł energii.

Projekt realizowany będzie od 1 stycznia 2021 do 31. 12. 2030 r.

Całkowite nakłady finansowe na realizację wynoszą 2 409 510 zł, z czego 95% stanowi dofinansowanie ze środków narzędzia finansowego LIFE oraz środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 5% to wkład własny.

pokaż metkę
Osoba publikująca: NATALIA BIERNAT
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Data publikacji: 2021-07-02
Data aktualizacji: 2021-07-02
Powrót

Zobacz także

Znajdź